עמוד הביתחוזרים מקצועייםסיוע ותמיכה בהגדלת היקף ייצוא ושיווק לשווקים הבינלאומיים - 23.6.21

חוזרים מקצועיים

סיוע ותמיכה בהגדלת היקף ייצוא ושיווק לשווקים הבינלאומיים - 23.6.21

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאות חדשות למענקים לטובת הגדלת היקף ייצוא ושיווק מוצרים ושירותים ישראליים לשווקים הבינלאומיים

 

התוכניות מיועדות לתאגידים ישראליים המשווקים לחו"ל, ומטרתן חיזוק מערך השיווק של מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים לחו"ל, בכדי לקדם היקף מכירות מחוץ לישראל בשוק יעד חדש או באמצעות מהלך שיווקי חדש.

תכנית כסף חכם (הוראת מנכ"ל 5.10)- להלן פירוט ההקצאה עבור התוכנית:

 1. 1. מיועדת לחברות מכל אזורי הארץ המעוניינות לשווק לראשונה מוצר/שירות לשוק יעד ספציפי, או לבצע מהלך שיווקי חדש לשם הגדלת מכירותיהן.
  2. היקף ייצוא מינימלי של 1 מיליון ₪ ומחזור מכירות עד 200 מיליון ₪ או היקף ייצוא מינימלי 400,000 ₪-1,000,000 ₪ ומחזור מכירות 10 מיליון ₪ - 200 מיליון ₪, בשנים 2019-2020 (או חריג לעסקים בעלי כתב אישור תקף במסלול מענקים ו/או עסק המשתייך לאוכלוסיית המיעוטים).
  3. לפחות 35% מתשומות החברה בישראל (כ"א, תכנון, ייעוץ, טכנולוגיה, ייצור ואמצעים פיסיים) (25% לגבי עסק המעסיק מעל 50 עובדים).
  4. שיעור מענק של 33%-75% ועד 750,000 ₪ מענק (תלוי שוק יעד, מסלול, ובעלי מניות) בגין השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה/מועד קבלת כתב האישור ולמשך 24/36 חודשים:
  ייעוץ והקמת מערכי שיווק, התמחות בשוק היעד, פרסום ושיווק מקוון, תערוכות הדגמות והתאמות, טיסות, תקינה ייעוץ משפטי וביטוח.
  5. מקבל סיוע אשר היקף הייצוא שלו בשוק היעד גדל בשיעור 50% או בסך 1 מיליון ₪ (הנמוך מבניהם), יחויב בתשלום תמלוגים לתוכנית במשך 5 שנים, בשיעור 3% מגידול היקף היצוא במדינת היעד, עד להחזר מלוא הסיוע  צמוד מדד.


תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) (הוראת מנכ"ל 5.12)- להלן פירוט ההקצאה עבור התוכנית:
1. מיועדת לחברות בתחילת דרכן מכל אזורי הארץ המעוניינות לשווק לראשונה מוצר/שירות לשוק יעד ספציפי.
2. היקף ייצוא של עד 1 מיליון ₪ ומחזור מכירות בשנת 2020 של: בין 500,000 ₪ ל- 100,000,000 ₪ או עד 500,000 ₪ ובוצע גיוס הון בשנים 2018-2020 של 2 מיליון ₪.
3. שיעור מענק של 75%-50% ועד 300,000 ₪ מענק (תלוי בעלי מניות) בגין השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה/מועד קבלת כתב האישור ולמשך 30 חודשים:
הכנת תכנית שיווקית לשוק היעד, יועצים ועובדים מקומיים בשוק היעד, מנהל ייצוא/פיתוח עסקי בינלאומי, ייעוץ שיווקי בארץ התמחות בשוק היעד, איסוף מידע, הכשרה מקצועית בתחום היצוא, פרסום ושיווק מקוון תערוכות, הדגמות והתאמות הוצאות נסיעה תקינה, רישוי וייעוץ משפטי וביטוח.
4. מקבל סיוע אשר היקף הייצוא שלו בשוק היעד גדל ב- 1 מיליון ₪, יחויב בתשלום תמלוגים לתוכנית במשך 5 שנים, בשיעור 3% מגידול היקף היצוא במדינת היעד, עד להחזר מלוא הסיוע צמוד מדד.

 

ניתן להגיש בקשות החל מ- 29.6.2021 ועד 29.7.2021, רק 100 הבקשות הראשונות יעלו לדיון בשלב הראשוני.


חברות המעוניינות להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת בקשות מוזמנות לפנות למחלקות תמריצים במשרדנו בטלפון:           
בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 04-8654009, או במייל [email protected]
בתל אביב – שני סופר, בטלפון 03-5680957, או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא תמריצים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.