עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושא מע"מ באנגליה ובאיחוד האירופאי - 21.6.21

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושא מע"מ באנגליה ובאיחוד האירופאי - 21.6.21

 

לאחרונה אנחנו עדים למספר שינויים בעולם המע"מ, בעיקר באנגליה ובאיחוד האירופאי. להלן מספר שינויים, אשר רצינו להאיר:

 

1.E-commerce באיחוד האירופאי – שינויים החל מיום 1 ביולי 2021

כיום, מכירת טובין ללקוחות פרטיים  (B2C)המתבצעת בתוך האיחוד, בדרך כלל לא תחייב את הספק להירשם לצרכי מע"מ בכל מדינה בה נמצא הלקוח, אלא אם כן הכנסות ממדינה ספציפית עולות על הסף אשר נקבע במשטר המכירה מרחוק (Distance selling). החל מיום 1 ביולי 2021, משטר המכירה מרחוק (Distance selling) לא יחול עוד. בנוסף, ייבוא לאיחוד מתחת ל-22 יורו יהיה כפוף למע"מ.

קיימים מנגנונים שונים על מנת להימנע מהצורך להירשם ביותר ממדינה אחת באיחוד עבור מכירות B2C בתוך האיחוד, אם הטובין הנמכרים נמצאים בתוך האיחוד או מחוצה לו. מנגנונים אלה יכולים להקל על העסק ועל לקוחותיו בכל הנוגע לVAT compliance -.
יחד עם זאת, מכירות אלה כפופות למע"מ בהתאם למדינה בה נמצא הלקוח.

חברות הפועלות באירופה צריכות להיות ערוכות לשינויים הנ"ל, בעיקר מבחינת העמידה בדרישות, התאמת המערכות ו- VAT compliance.

2.     השפעות אפשריות של ה- Brexit על חברות ישראליות

כל עסק שמבצע עסקאות עם בריטניה, עלול להיות מושפע מה-Brexit ואין זה משנה אם:

  • יש או אין נוכחות בבריטניה.
  • העסק מוכר או קונה.
  • טובין או שירותים.

 

השפעות ה- Brexit כרוכות בעלויות מס, סיכוני תזרים מזומנים, סוגיות ציות ודיווח משפטיות ורגולטוריות.  לדוגמא, לאחר ה-Brexit:

  • יפסיקו לחול כללים מקלים שהיו נהוגים באיחוד לדוגמא:

o       שירותים דיגיטליים - הרישום תחת ה- MOSS בבריטניה לא יחול לגבי מכירות לאיחוד, ו-MOSS באיחוד לא יחול לגבי מכירות לבריטניה.

o       טובין -  מחזורי הסף לגבי מכירות B2C, הכלולים במשטר המכירה מרחוק לא יחולו כמו גם הקלות בנוגע להעברת מלאי לצורכי מכירה (call off stock) או מכירת טובין בין שתי מדינות המערבת שלושה צדדים לעסקה (triangulation).

 

  • מכירות טובין אל בריטניה וממנה יטופלו כיבוא ויצוא – בהתאם נקבעו כללים הקובעים מי זכאי לקבל החזר מע"מ באנגליה בגין יבוא, לרבות דרישה למספרי EORI חדשים, יחד עם הצהרות מכס.
  • עסקים בריטיים הסוחרים עם האיחוד יהפכו לעסקים ללא בסיס באיחוד, דבר שעשוי לגרום לרישומם לצרכי מע"מ באיחוד.
  • ספקי לוגיסטיקה עלולים לסרב לייבא טובין, ככל שהעמדה של החברה לא תואמה עימם מראש.
  • מנגנונים להחזרי מע"מ בבריטניה ובאיחוד ישתנו.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת המסים העקיפים במשרדנו בטלפון 03-6232535.


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במחלקת המיסים העקיפים במשרדנו.