עמוד הביתחוזרים מקצועייםהגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מבצע "שומר החומות" - 17.6.21

חוזרים מקצועיים

הגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מבצע "שומר החומות" - 17.6.21

 

בתאריך 15 ביוני 2021 אישר שר האוצר את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) (התשפ"א- 2021) בדבר פיצוי עסקים שנפגעו בגין מבצע "שומר החומות" (להלן : "המבצע" ) אשר חל בין התאריכים- 10/05/2021 - 21/05/2021 .

הפיצוי יחול על עסקים הנמצאים בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה, על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו, נקבע מנגנון פיצוי פשוט וישים המתחלק לשני מסלולים חלופיים על פי בחירת העוסק ("מסלולים ירוקים"), בדומה למסלולים שנקבעו במבצע "צוק איתן":

1. מסלול מחזורים: במסלול זה יהיו זכאים עסקים אשר ממוקמים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה
בעל עסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המבצע, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ. החישוב יכלול  מכפלה של הפרשי המחזור העסקי בין חודש מאי 2021 (תקופת הזכאות) לבין חודש מאי 2019 (תקופת הבסיס) במקדם משלים ההוצאה הנחסכת אשר כולל פרמטרים כגון: תשומות שוטפות, מחזור עסקאות ונתוני שכר.

2. מסלול שכר: במסלול זה יהיו זכאים עסקים אשר ממוקמים עד 80 ק"מ מגבול רצועת עזה
מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית (הפיצוי ניתן רק לאחד מההורים). הפיצוי יהיה בגובה 430 ₪ ליום עבודה.

              

 לקובץ התקנות לחצו כאן

 

דגשים חשובים

סכום הפיצוי במסלול המחזורים ומסלול ההוצאות לא יעלה על 1.5 מיליון ₪.

  • תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שיקבעו בתקנות.
  • עוסק הממוקם בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה והגיש בקשה למענק הוצאות קבועות עקב פגיעת נגיף הקורונה, לא יהיה זכאי להגיש בקשה נוספת במסלול מחזורים המפורט מעלה.
  • עוסק הממוקם בטווח  של בין 40-80 ק"מ מרצועת עזה יהיה זכאי בכל מקרה להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות עקב פגיעת נגיף הקורונה ככל ועומד בתנאים אשר נקבעו לקבלתו של המענק וכן מענק במסלול שכר בגין נזקי המבצע.
  • תביעה לפיצויים תוגש באופן מקוון החל מיום ז' באב התשפ"א (16 ביולי 2021)

 

משרדנו פועל, כבעבר, וערוך לתת תמיכה וליווי ללקוחות המשרד, כולל השגות ועררים עד לקבלת הפיצויים מרשויות המס.

להבהרות נוספות, ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5680955

 

עופר עזרא, שותף              [email protected]

רפי אוזנה                     [email protected]

אורי גופר                      [email protected]                    

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.