עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון בנושא מענק הוצאות קבועות לעסקים במסגרת תוכנית רשת הביטחון הכלכלית של ממשלת ישראל - 14.1.21

חוזרים מקצועיים

עדכון בנושא מענק הוצאות קבועות לעסקים במסגרת תוכנית רשת הביטחון הכלכלית של ממשלת ישראל - 14.1.21

 

הרינו לעדכנכם כי נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪, עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2020.

שיעורי הקיטון במחזורים המינימליים המעודכנים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למענק כאמור הנם:

 

מחזור שנתי בשנת 2019

שיעור הירידה המינימאלי הנדרש בחודשים נובמבר ודצמבר 2020 לעומת אשתקד

עד 100 מיליון

25%

בין 100 מליון ₪ ל-200 מיליון

40%

בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון

60%

 

 

לפרטים נוספים וסיוע לרבות בהגשת עררים ניתן לפנות אל:

עופר עזרא      050-7781212  [email protected]

רפי אוזנה       052-5330196   [email protected]

אורי גופר       052-4659545    [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.