עמוד הביתחוזרים מקצועייםדגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2021

חוזרים מקצועיים

דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2021

 

אנו שמחים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס. החוברת מתייחסת בין השאר לנושאים הקשורים עם מיסוי חברות ומיסוי היחיד, וכוללת נתונים שנתיים לחישוב חבות המס לשנת המס 2021.


יובהר כי במקבץ זה קיימת התייחסות להיבט הפיסקאלי בלבד, ויתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי שונה.

 

לעיון בחוברת >> לחצו כאן

*לאחר פתיחת החוברת, ניתן להוריד אותה בגרסת PDF על ידי לחיצה על כפתור ההורדה שממוקם בסרגל התחתון בצד ימין.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל צוות המס המלווה, או לשלוח מייל לכתובת הבאה:
[email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.