עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנית "Impact Nation" - מימון ממשלתי להכנה של דוח אחריות תאגידית - 24.9.20

חוזרים מקצועיים

תכנית "Impact Nation" - מימון ממשלתי להכנה של דוח אחריות תאגידית - 24.9.20

 

 • רקע – בשנים האחרונות גוברת המגמה לפיה משקיעים מובילים בעולם, מקבלים את החלטותיהם לגבי השקעה בחברה כלשהי, גם על בסיס שיקולים אתיים, בנוסף לשיקול שורת הרווחה. המשרד לנושאים אסטרטגיים מכריז על השקת תכנית "Impact Nation" – בהיקף של 3 מש"ח. מטרת התכנית - לעודד חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידית (ESG), שישקפו נאותה את ההשפעה הסביבתית והחברתית של פעילותן העסקית. במסגרת התכנית, יחולקו מענקים כספיים עד לגובה של 100,000 ₪, הסיוע יחולק לפי עקרון של כל הקודם זוכה.

   
 • החברות הזכאיות –
  - המימון יוקצה לטובת דיווחים של חברות בינוניות ומעלה אשר הינן חברות ציבוריות או חברות בהן השקיעו משקיעים זרים לפחות 10% מהון החברה.
  - חברות אשר לא פירסמו דוח בשנים 2018 או 2019 לכל הפחות.
  - המחזור הכספי של מגישת הבקשה, בשנים 2018 או 2019, היה יותר מ-25 מש"ח.
  - תינתן עדיפות לחברות שנמצאות במאגר החברות של מועצת זכויות האדם של האו"ם.

   
 • הדוח
  - דיווח האימפקט יהיה באנגלית לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם (GRI או SASB) וביחס לשנים 2019 ו/או 2020.
  - את הדוח יש לפרסם, לכל המאוחר, תוך שנה מיום אישור הבקשה.
  - פרסום הדוח ייעשה באתר החברה באופן שנגיש לכל וניתן להורדה.

   
 • ייעוץ מקצועי - פרסום הדוח ייעשה בליווי יועץ מקצועי.
   
 • לצורך אישור הבקשה יש להגיש את המסמכים הבאים:
  - תכנית פעולה להכנת הדוח
  - אבני דרך לפרסום הדוח
  - מבנה הדו"ח המוצע
  - מועד הפרסום המיועד
  - עלות משוערת של הכנת הדוח
  - הסטנדרט הבין לאומי המקובל לפיו יוכן הדו"ח SASB או GRI
  - הצעה ליועץ מקצועי, בצירוף הצהרה ומסמכים המעידים על פעילותו בתחום

 


את הבקשות יש להגיש החל מיום 13.10.2020 ועד ליום 27.11.2020 שאלות יתקבלו עד ליום 10.10.2020

 


אנו מזמינים חברות לפנות למחלקת אחריות תאגידית וקיימות בנוגע לקבלת המימון והכנת הדו"ח, אנא צרו קשר עם:

יעל אוסטרובסקי, 054-8006000 [email protected]

איתי ז'טלני, 054-4498491 [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.