עמוד הביתחוזרים מקצועייםנפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים יולי - אוגוסט 2020

חוזרים מקצועיים

נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים יולי - אוגוסט 2020

 

1. הרינו לעדכנכם כי האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים יולי-אוגוסט 2020 נפתחה באתר רשות המיסים.

2. מסתמנת מגמה של דחיית מועדי הגשת הבקשות בגין הפעימה השלישית בעבור תקופת הזכאות מרץ-אפריל 2020 עד לחודש נובמבר, בעבור כלל הנישומים

3. מסתמן כי הגשת הבקשות לתיקון הבקשות שהוגשו במסגרת הפעימה השלישית בעבור עוסקים המדווחים על בסיס מזומן לחישוב על פי החודשים מרץ עד יוני באמצעות המערכת באתר רשות המיסים תיפתח לאחר יום  כיפור. אנו ניידע אתכם עם קבלת ההודעה הרשמית בנושא של רשות המיסים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

עופר עזרא      050-7781212  [email protected]
רפי אוזנה       052-5330196   [email protected]
אורי גופר       052-4659545    [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.