עמוד הביתחוזרים מקצועייםדרישות רשות המסים לאחר בדיקת הפרשי תשלומים בגין הוצאות עודפות - 10.9.20

חוזרים מקצועיים

דרישות רשות המסים לאחר בדיקת הפרשי תשלומים בגין הוצאות עודפות - 10.9.20

 

בימים האחרונים חברות רבות מקבלות מכתבים מרשות המסים המתריעים בדבר הצורך של חברות בהשלמת תשלומי מקדמות על עודפות לאור דיווחים שביצעו בדוחות המס שלהם.

בקצרה, נזכיר כי על פי הוראות פקודת מס הכנסה, סעיף 181ב, חברה מחויבת בתשלום מקדמות על חשבון הוצאות עודפות שהיא צופה שיירשמו בשנת המס לפי סכום המהווה 45% מסכום העודפות שידווחו בדוח המס השנתי של החברה. חבות התשלום במקדמות על חשבון הוצאות עודפות אינה תלויה בתוצאה של דוח המס ולכן גם חברות שדיווחו הפסדים לצרכי מס מחויבות בהעברת התשלום בגין המקדמות מדי שנה.

זאת ועוד, יש לזכור שלחלק מדוחות המס שמוגשים על ידי משרדנו נלווה חוות דעת רואה חשבון המאשר כי החברה שילמה מקדמות על עודפות בסכום הנדרש על פי הפקודה.

כחלק ממהלך ליעילות תהליכי הגבייה ושימוש במנגנונים דיגיטליים, פקידי השומה החלו בהפצת מכתבים ללקוחות על החבות בהשלמת תשלומי המקדמות על עודפות כאמור, כאשר מעבר לתשלום המקדמות יש להשלים טיפול במספר תהליכים מקבילים:

בדיקה של החברה לגבי דיווחיה לאורך השנים על הוצאות עודפות ותחשיב תשלומי המקדמות.

  1. דיווח על תשלום המקדמה באמצעות הפקת שובר 102 בתוספת ריבית והצמדה (שלא ניתן לבטל).  
  2. במידת הצורך, יש לטפל בהגשת דוחות מתקנים. יש לקחת בחשבון שאם לחברה בשנים הבאות הייתה יכולת לנצל את המקדמות ששולמו – נבחן כדאיות בהגשת דוחות מתקנים והטיפול בהם. כעיקרון, אין התיישנות על חבות בתשלום מקדמות על עודפות.

שימו לב כי תשלומי המקדמות היום על שנות מס קודמות נושאות חבות בריבית, הצמדה וקנסות והעדר טיפול והשלמת התשלומים בעניין זה עלולים אף לגרום לסנקציות נוספות, כדוגמת ביטול אישורים שנתיים של ניכוי מס במקור.

נשמח ללוות לקוחות וצוותי ביקורת שנתקלים בדרישות כאלה עבור לקוחות שמטופלים על ידנו - בייעוץ, השלמות דיווח ותיקונים במערכות מס הכנסה.

לפרטים נוספים נא פנו ל:

טלי בן צדוק [email protected]   
שגית מור [email protected] 
מירב תמם [email protected]      

 


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.