עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה - 8.9.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה - 8.9.20

 

 

 • רקע – משרד האנרגיה פותח הליך להגשת הצעות לתמיכה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה חלופית ומתחדשת, תחבורה נקיה, רשת החשמל, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.
  ההליך הינו במסגרת אסטרטגיית ממשלת ישראל לקידום פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, צמצום פליטות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.
 • התחומים הנתמכים – מיזמים אשר פועלים למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשנות בשלושה תחומי עניין מרכזיים:
 • תחבורה נקיה;
 • חשמל ורשתות חכמות;
 • תחומי האנרגיה והמשאבים
 • הקול הקורא נחלק לשני מסלולים – מסלול הדגמה ראשונית בישראל; ומסלול טכנולוגיה ישראלית חדשנית. כל אחד מהמסלולים יבחן על סמך אמות מידה נפרדות, אך הצעות בהם תדורגנה במשותף.
 • המציע – הקול הקורא מיועד לחברות ישראליות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר שהינם חברות ממשלתיות או יחידה ממשלתית ומוסדות מחקר ופיתוח אזוריים המוכרים על ידי משרד המדע, אשר עיקר פעילות המו"פ הממומנת יבוצע בישראל.
 • שיתופי פעולה – משרד האנרגיה מעודד שיתופי פעולה של גופי תעשייה ואקדמיה שונים במסגרת הקול הקורא, וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט, וכן שיתופי פעולה בינלאומיים במסגרות להן שותף משרד האנרגיה.

 

מועד אחרון להגשת ההצעה והערבות:  30.09.20 בשעה 14:00

 

 • הטבות וגובה המענק:
 • המיזמים שייבחרו יזכו בתמיכה של עד 50% מתקציב מאושר, כאשר תקרת המענק הבודד תהיה עד סך של 3 מיליון ₪ בפרויקטים בתחום התחבורה הנקיה ועד סך של 1.5 מיליון ₪ בתחומים אחרים.
 • בתחומים מסויימים הנוגעים לרשת החשמל ואגירת חשמל בקנ"מ גדול יתכן מימון במקביל בשיעור של 30% על ידי משרד האנרגיה וחברת החשמל, עד תקרה של 1.5 מיליון ₪ מכל אחד מהגורמים, בכפוף לחתימה על הסכם נפרד עם חברת החשמל
 • המציע יעניק ערבות על סך 12,500 ₪ על מנת לבקש סיוע של מעל 500 אלף ₪ ממשרד האנרגיה.
 • לתשומת לבכם, משרד האנרגיה מפעיל במקביל את מסלול הזנק, העוסק בתחומים דומים, אך הוא מסלול נפרד בעל תנאים והטבות שונים.

 

אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176 [email protected],

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

 

 • רקע – משרד האנרגיה פותח הליך להגשת הצעות לתמיכה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה חלופית ומתחדשת, תחבורה נקיה, רשת החשמל, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.
  ההליך הינו במסגרת אסטרטגיית ממשלת ישראל לקידום פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, צמצום פליטות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.
 • התחומים הנתמכים – מיזמים אשר פועלים למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשנות בשלושה תחומי עניין מרכזיים:
 • תחבורה נקיה;
 • חשמל ורשתות חכמות;
 • תחומי האנרגיה והמשאבים
 • הקול הקורא נחלק לשני מסלולים – מסלול הדגמה ראשונית בישראל; ומסלול טכנולוגיה ישראלית חדשנית. כל אחד מהמסלולים יבחן על סמך אמות מידה נפרדות, אך הצעות בהם תדורגנה במשותף.
 • המציע – הקול הקורא מיועד לחברות ישראליות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר שהינם חברות ממשלתיות או יחידה ממשלתית ומוסדות מחקר ופיתוח אזוריים המוכרים על ידי משרד המדע, אשר עיקר פעילות המו"פ הממומנת יבוצע בישראל.
 • שיתופי פעולה – משרד האנרגיה מעודד שיתופי פעולה של גופי תעשייה ואקדמיה שונים במסגרת הקול הקורא, וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט, וכן שיתופי פעולה בינלאומיים במסגרות להן שותף משרד האנרגיה.

 

מועד אחרון להגשת ההצעה והערבות:  30.09.20 בשעה 14:00

 

 • הטבות וגובה המענק:
 • המיזמים שייבחרו יזכו בתמיכה של עד 50% מתקציב מאושר, כאשר תקרת המענק הבודד תהיה עד סך של 3 מיליון ₪ בפרויקטים בתחום התחבורה הנקיה ועד סך של 1.5 מיליון ₪ בתחומים אחרים.
 • בתחומים מסויימים הנוגעים לרשת החשמל ואגירת חשמל בקנ"מ גדול יתכן מימון במקביל בשיעור של 30% על ידי משרד האנרגיה וחברת החשמל, עד תקרה של 1.5 מיליון ₪ מכל אחד מהגורמים, בכפוף לחתימה על הסכם נפרד עם חברת החשמל
 • המציע יעניק ערבות על סך 12,500 ₪ על מנת לבקש סיוע של מעל 500 אלף ₪ ממשרד האנרגיה.
 • לתשומת לבכם, משרד האנרגיה מפעיל במקביל את מסלול הזנק, העוסק בתחומים דומים, אך הוא מסלול נפרד בעל תנאים והטבות שונים.

 

אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176 [email protected],

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.