עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה במסלול הזנק עבור מו"פ בתחומי האנרגיה, המשאבים, כריה וחציבה - 7.9.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה במסלול הזנק עבור מו"פ בתחומי האנרגיה, המשאבים, כריה וחציבה - 7.9.20

 

 

 • רקע – משרד האנרגיה פותח הליך להגשת הצעות לתמיכה במסלול הזנק, עבור מיזמים בנושאי אנרגיה חלופית ומתחדשת, תחליפי נפט, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.
  ההליך הינו במסגרת אסטרטגיית ממשלת ישראל לקידום פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, צמצום פליטות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.
 • התחומים הנתמכים – מיזמים אשר פועלים למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשנות בשני תחומי עניין מרכזיים:
 • תחליפי נפט לתחבורה;
 • תחומי האנרגיה והמשאבים
 • המציע – הקול הקורא מיועד ליזמים, חברות ישראליות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר שהינם חברות ממשלתיות או יחידה ממשלתית ומוסדות מחקר ופיתוח אזוריים המוכרים על ידי משרד המדע, כאשר עיקר פעילות המו"פ הממומנת יבוצע בישראל.
 • שיתופי פעולה – משרד האנרגיה מעודד שיתופי פעולה של גופי תעשייה ואקדמיה שונים במסגרת הקול הקורא, וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט, וכן שיתופי פעולה בינלאומיים במסגרות להן שותף משרד האנרגיה.
   

מועד אחרון להגשת ההצעה והערבות:  22.09.20 בשעה 14:00

 • הטבות וגובה המענק:
  המיזמים שייבחרו יזכו בתמיכה של עד 62.5% מתקציב מאושר, כאשר תקרת המענק הבודד תהיה עד סך של 750,000 ₪.
  - המציע יעניק ערבות על סך 12,500 ₪ על מנת לבקש סיוע של מעל 500 אלף ₪ ממשרד האנרגיה.
 • לתשומת לבכם, משרד האנרגיה מפעיל במקביל את מסלול חלוץ והדגמה, העוסק בתחומים דומים, אך הוא מסלול נפרד בעל תנאים והטבות שונים.


אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176 [email protected],

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

 

 • רקע – משרד האנרגיה פותח הליך להגשת הצעות לתמיכה במסלול הזנק, עבור מיזמים בנושאי אנרגיה חלופית ומתחדשת, תחליפי נפט, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.
  ההליך הינו במסגרת אסטרטגיית ממשלת ישראל לקידום פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, צמצום פליטות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.
 • התחומים הנתמכים – מיזמים אשר פועלים למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשנות בשני תחומי עניין מרכזיים:
 • תחליפי נפט לתחבורה;
 • תחומי האנרגיה והמשאבים
 • המציע – הקול הקורא מיועד ליזמים, חברות ישראליות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר שהינם חברות ממשלתיות או יחידה ממשלתית ומוסדות מחקר ופיתוח אזוריים המוכרים על ידי משרד המדע, כאשר עיקר פעילות המו"פ הממומנת יבוצע בישראל.
 • שיתופי פעולה – משרד האנרגיה מעודד שיתופי פעולה של גופי תעשייה ואקדמיה שונים במסגרת הקול הקורא, וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט, וכן שיתופי פעולה בינלאומיים במסגרות להן שותף משרד האנרגיה.
   

מועד אחרון להגשת ההצעה והערבות:  22.09.20 בשעה 14:00

 • הטבות וגובה המענק:
  המיזמים שייבחרו יזכו בתמיכה של עד 62.5% מתקציב מאושר, כאשר תקרת המענק הבודד תהיה עד סך של 750,000 ₪.
  - המציע יעניק ערבות על סך 12,500 ₪ על מנת לבקש סיוע של מעל 500 אלף ₪ ממשרד האנרגיה.
 • לתשומת לבכם, משרד האנרגיה מפעיל במקביל את מסלול חלוץ והדגמה, העוסק בתחומים דומים, אך הוא מסלול נפרד בעל תנאים והטבות שונים.


אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176 [email protected],

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.