עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות – מעבר מפיתוח לייצור - קול קורא להגשת תכניות לפיתוח תהליכי ייצור חדשניים - 6.9.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות – מעבר מפיתוח לייצור - קול קורא להגשת תכניות לפיתוח תהליכי ייצור חדשניים - 6.9.20

 

רקע - רשות החדשנות משיקה מסלול הטבה חדש שמטרתו לסייע לחברות ומפעלים שנמצאים בשלבי היערכות לייצור בפרוייקטי מו"פ שמהותם:

 • פיתוח תהליך ייצור למוצר חדשני
 • פיתוח תהליך ייצור חדשני 


מטרת המסלול -

לסייע לחברות ומפעלים לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם בישראל ייצור של מוצרים חדשניים ותהליכי ייצור מתקדמים במפעלים קיימים.


קהל היעד של המסלול –

 • חברות ישראליות המייצרות מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (ייצור כימיקלים, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, מכונות וציוד לנמ"א, כלי רכב מנועיים ונגררים כלי תחבורה והובלה אחרים וציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי) או עילית (ייצור תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וכלי טיס, חלליות וציוד נלווה), בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילויות הבאות:
  • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
  • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
  • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
  • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
  • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

 

תיאור הקול הקורא לשנת 2020

במסגרת הקול הקורא לשנת 2020 מחפשים אחר תכניות עם מיקוד בתחומים הבאים:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
 2. ביצוע סימולציות / אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.

 

הטבות המסלול וגובה המענק - 

פרוייקטי מו"פ שיאושרו, יהיו זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל-50% מהוצאות הפיתוח המאושרות. ישנה תוספת של 10% מענק לאזור פיתוח א'.

בין הקריטריונים להערכת התוכניות שיוגשו:

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור ואת המוצרים שיפותחו בפרוייקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרוייקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרוייקט במו"פ, ומימושו העסקי.

 

לקול הקורא הפתוח מועד להגשה ב-12 באוקטובר 2020.

 

אנו מזמינים חברות ויזמים המעוניינים בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה לפנות אלינו. אנא צרו קשר עם:
יערה גולדווין, טל' 054-9445200,[email protected]
דקל רון, טל' 052-4677698, [email protected]
גל גינת, טל' 050-2009214, [email protected]
אורית סלומונוב, טל' 054-4736456, [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.