עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות ומשרד האנרגיה – קולות קוראים למענקים עבור פרוייקטים בתחום האנרגיה - 29.9.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות ומשרד האנרגיה – קולות קוראים למענקים עבור פרוייקטים בתחום האנרגיה - 29.9.20

 

רקע - רשות החדשנות ומשרד האנרגיה השיקו לאחרונה שני קולות קוראים לשם תמיכה ומענקים בפרוייקטים בתחום האנרגיה.

א.מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום האנרגיה

המסלול מציע תמיכה לחברות טכנולוגיה ישראליות עבור תכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי אנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע, בקנה מידה מסחרי , קדם מסחרי או חצי חרושתי. על מוצרים המוגשים במסגרת המסלול להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

יש לשים לב כי מדובר בקול קורא שונה מהמכרז הפתוח כרגע בנושא פרוייקטי חלוץ והדגמה (ואשר המועד האחרון להגשה בגינו מסתיים ב-30.9.2020).


ההטבות במסלול:

  • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות (תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל)
  • תוספת של 10% מענק במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
  • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד משרד האנרגיה בביצוע תכנית הרצה.

 

תאריך אחרון להגשה: 18 בנובמבר 2020

 


ב.קול קורא לחברות ייצור לתכניות מו"פ לקידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים

המסלול מציע תמיכה בפרוייקטים העוסקים בפיתוח של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, על מנת לייצר אימפקט משמעותי על טכנולוגיות ייצור יעילות אנרגטית בתעשייה הישראלית ובעולם, ו/או שיטות ייצור מבוססות חומרים מתחדשים, המסייעות לעמוד בדרישות התקינה המחמירות והתגברות על חסמים אחרים. על התוצרים ליצור בידול טכנולוגי וערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק.

הקול הקורא מכסה מגוון תחומים, ביניהם התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת, חיסכון במים וטיפול בשפכים, תחליפי דלקים ואגירת אנרגיה, שימוש בפסולת בתעשיה וטיפול בשפכים, אוטומציות קו ייצור ושדרוג ושיפור כושר הייצור והפריון במפעלי ייצור במשק האנרגיה, ועוד.

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור ומפעלים, מכלל תחומי התעשייה, בהתאם לתנאי הסף של הקול הקורא.

ההטבות במסלול:

פרוייקטים שיאושרו יהיו זכאים למענק ששיעורו 30%-70% מסך הוצאות הפיתוח המאושרות.

 

תאריך אחרון להגשה: 13 באוקטובר 2020

 

אנו מזמינים חברות ויזמים המעוניינים בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה לפנות אלינו.
אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, טל' 03-6276176, [email protected]
יפעת לרנר, טל' 03-6276179, [email protected]
גל גינת, טל' 050-2009214, [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.