עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 22.10.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה - 22.10.20

 

 

עיקרי העדכון:

1.      כמחצית השנה מסגירת גבולות המדינה בפני זרים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, החל מ-16 באוקטובר, תותר כניסת אנשי עסקים ממדינות "ירוקות" לצורך ביקור עסקי בישראל בן עד שבעה ימים לפי הנוהל המפורט להלן.

2.      כמו כן לאור הסגרים שהוטלו בישראל ושהות מומחים רבים בחו"ל בתקופת הקורונה וכחלק מתקופת האשרה, אושר סבב נוסף של הארכות אשרות עבודה באופן אוטומטי למומחים השוהים בישראל ללא צורך בתשלום אגרה ממשלתית..

3.      עדכון אחרון קשור לחתימת הסכם מול איחוד האמירויות הערביות, לפטור הדדי מאשרות כניסה לישראלים ולאזרחי האמירויות.

 

1.      כניסת אנשי עסקים לישראל ממדינות ירוקות

משרד הכלכלה והתעשייה הודיע כי החל מתאריך 16 באוקטובר 2020, אנשי עסקים יכולים להגיש בקשה מיוחדת על מנת להגיע לישראל לצורך ביקור עסקי בן 7 ימים ממדינה "ירוקה" בתקופת הקורונה.

איש העסקים והחברה המזמינה הישראלית נדרשים להגיש בקשה מקוונת, בה יצהירו, בין היתר, על מטרת הביקור העסקי (לדוגמה: העברת או קבלת ידע מקצועי, שמירה על רציפות תפקודית וניהולית, קידום השקעות זרות, פיתוח עסקי, שיווק ומכירות), יסבירו מדוע נדרשת פגישה פנים מול פנים ולא ניתן להסתפק בפגישה וירטואלית וידגישו את הערך המוסף העסקי הצפוי מהביקור.

את הבקשה יש להגיש 15 ימי עבודה לפחות לפני תאריך ההגעה המתוכנן של איש העסקים לישראל.

 

הקישור הבא ישמש להגשת הבקשה על ידי איש העסקים:

https://govforms.gov.il/mw/forms/[email protected]

החברה הישראלית תגיש את הבקשה על ידי שליחת הטופס הבא:

בקשת אישור כניסה לאיש/אשת עסקים מחו"ל ממדינה ירוקה לישראל

באתר משרד הבריאות ניתן למצוא את רשימת המדינות הירוקות וכן הנחיות כלליות לנכנסים לישראל בתקופת הקורונה:

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

 

אנו ממליצים להיעזר בצוות ההגירה ב EY לצורך מילוי הטפסים הרלוונטיים להגשת הבקשה.

 

2.      הארכה אוטומטית של היתרי העסקה ואשרות מסוג ב'-1 למומחים

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה כי היתרי העסקה ואשרות מומחים ב'-1 עבור מומחים השוהים בישראל, יוארכו ללא צורך בפנייה לרשות האוכלוסין וללא צורך בתשלום אגרה, בהתאם למפורט לעיל:

 

1.      אשרות ב'-1 והיתרי העסקה שתוקפם פג מיום 1.7.20 ועד ליום 30.9.20 ואשר לא הוארכו בעבר, יוארכו לתקופה של שלושה חודשים החל ממועד תום תוקף האשרה/ההיתר.

2.      אשרות ב'-1 והיתרי העסקה שתוקפם פג מיום 1.7.20 ועד ליום 31.8.20 והוארכו בעבר לתקופה של עשרה שבועות, יוארכו לתקופה נוספת של 20 ימים, כך שתושלם תקופת הארכה של שלושה חודשים החל ממועד תום תוקף האשרה/ההיתר המקורי.

3.      אשרות ב'-1 והיתרי העסקה שתוקפם פג מיום 1.10.20 ועד ליום 30.11.20 ואשר לא הוארכו בעבר, יוארכו לתקופה של עשרה שבועות החל ממועד תום תוקף האשרה/ההיתר.

 

ההארכות יופיעו במערכות רשות האוכלוסין וניתן לבדוק את תוקף האשרה העדכני מול לשכות משרד הפנים. ההארכה האוטומטית תחול כל עוד רשות האוכלוסין לא הודיעה אחרת, לא סירבה לחדש את האשרה לפני תום תקופת האשרה, לא ביטלה את האשרה וכמובן כל עוד מתקיימים כל תנאי האשרה.

סמוך למועד פקיעת אשרות ב'-1 שהוארכו כאמור, על המעסיק להגיש בקשה לחידוש היתר ההעסקה בהתאם לנהלים הרגילים.

 

3.      חתימת הסכם עם איחוד האמירויות הערביות

בתאריך 20 באוקטובר 2020 נחתמו בישראל הסכמים עם האמירויות, בין היתר, לפטור מאשרות כניסה לישראלים לתחומי האמירויות לצורכי תיירות ונסיעות עסקים. כמו כן, אזרחי האמירויות יוכלו להיכנס לישראל לאותן מטרות ללא צורך באשרת כניסה. נעדכן בפרטים המדויקים עם פרסום פרטי ההסכם.

 

נשמח לעמוד לרשותכם באם עולות שאלות בנוגע להנחיות החדשות האמורות.

למידע נוסף יש לפנות ל:

הילה עוזר          [email protected]                050-6352780

חגית קורין         [email protected]           054-4736387

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.