עמוד הביתחוזרים מקצועייםהפחתת סף ירידה במחזור למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר- אוקטובר 2020 ל 25% - 18.10.20

חוזרים מקצועיים

הפחתת סף ירידה במחזור למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר- אוקטובר 2020 ל 25% - 18.10.20

 

הרינו לעדכנכם כי לחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 הופחת סף הירידה במחזור לצורך בחינת קבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות לסף מינימלי של  25% בלבד לכל העסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019 כדלקמן:

 

 

לפרטים נוספים וסיוע ניתן לפנות אל:

עופר עזרא      050-7781212  [email protected]

רפי אוזנה       052-5330196   [email protected]

אורי גופר       052-4659545    [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.