עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנית סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית - 4.10.20

חוזרים מקצועיים

תכנית סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית - 4.10.20

 

תכנית משותפת למשרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד האוצר, יצאה בימים אלו. התכנית מיועדת לסיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות.

מגזרי הפעילות הזכאים לקבלת סיוע הינם: תעשייה, חקלאות, מסחר, שירותים מסוימים, תקשורת, תחבורה, אחסנה, עמותות, תאגידים עירוניים, איגודי ערים ורשויות מקומיות (עד 400 מיליון ₪ היקף מכירות שנתי לגבי רוב המגזרים), תוך מתן תיעדוף לעסקים קטנים ובינוניים משדרות וישובי עוטף עזה, ורשויות מקומיות חלשות.

ניתן לזכות בהשתתפות של עד 20% מהתקציב המאושר ועד לתקרה של 3,000,000 ₪.

במידה ובקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוסס על התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, רשאי מגיש הבקשה לקבל 20% נוספים ועד לתקרה של 3,000,000 ₪ נוספים.

 

המענקים יינתנו עבור ההשקעות הבאות:

  • סקר אנרגיה - כלי עדכון לצורך איסוף מידע, מעקב ודיווח על שינויים, אשר מסייעים גם בהערכות עתידיות ותחזיות לקביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המירבי. בהמשך, נקבעות הפעולות לביצוע מיידי ועתידי, ונבחנים הכלים לשילוב פעולות לשימור אנרגיה בתוכניות ההשקעה והפיתוח של המפעל.
  • ייעוץ ותכנון מקדים לפרוייקט – חוות דעת אנשי מקצוע אשר תומכות בכדאיות הפרוייקט.
  • רכישת ציוד, מכונות והתקנתם  – רכישת ציוד חדש וכן עלויות התקנתו.
  •  הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות.
  • החלפה או שדרוג של ציוד קיים – החלפה של ציוד קיים ישן בציוד חדש.
  • הוצאות הובלה ושינוע- לרבות מנופים.
  • מדידה וניטור – הדרכות אשר מתבצעות במפעל לצורך שימוש נכון בציוד, עלויות מערכות לניטור ומדידת אנרגיה אשר מובילות לחיסכון ולהתייעלות .

 

המועד האחרון להגשת בקשות: 29.10.2020 עד לשעה 15:00.

המסלול הוא מסלול תחרותי.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע ליזמים או רשויות בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו-

בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 053-6268666, או במייל [email protected]

בתל - אביב – דלית רנרט, בטלפון  03-5687465, או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.