עמוד הביתחוזרים מקצועייםדגשים והערכות לקראת תום שנת המס 2020 - 10.12.20

חוזרים מקצועיים

דגשים והערכות לקראת תום שנת המס 2020 - 10.12.20

 

אנו שמחים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס, והמתייחסים בין השאר לנושאים הקשורים עם מיסוי חברות ומיסוי היחיד, והכוללים נתונים שנתיים המתייחסים לחישוב חבות המס לשנת המס 2020.

 

יובהר, כי במקבץ זה קיימת התייחסות להיבט הפיסקאלי בלבד, ויתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי שונה.

 

לעיון בחוברת>>>  לחצו כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהלת פיתוח עסקי של מחלקת המיסים:

שחר בוסטין:  [email protected] 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.