עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא- שיתוף פעולה במו"פ ישראל- קנדה - 11.11.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא- שיתוף פעולה במו"פ ישראל- קנדה - 11.11.20

 

רקע – רשות החדשנות וממשלת קנדה ביחד עם מסגרת הפלטפורמה האירופאית של EUREKA מזמינות חברות בישראל ובקנדה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקט מחקר ופיתוח לטכנולוגיות חדשניות.

 

קהל יעד - קול קורא זה נותן עדיפות לפרויקטים העוסקים בחדשנות בנושאים הבאים:

  • רפואה, מכשור רפואי, פארמה, ביו קונברג'נס
  • ערים חכמות ותחבורה חכמה
  • חקלאות ומזון
  • קלינטק, אנרגיה מתחדשת, טיהור מים וטיהור מי שפכים
  • כל נושא חדשני אחר ייבחן בהתאם

 

הטבות במסגרת הקול קורא:

חברות ישראליות: גובה הסיוע עד 50% מהוצאות החברה במסגרת התוכנית
- חברות קנדיות: לחברות קנדיות בקטגוריית SME גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד ל- 600,000 דולר קנדי שיוענק על ידי National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP).

 

תאריך הגשה סופי: 18/03/2021 בשעה 12:00

 

אופן הגשת הבקשה הינו דו שלבי:

שלב א' - הגשת טופס EOI עד לתאריך  27.01.21

שלב ב'- חברות אשר קיבלו תשובה חיובית ל EOI יוכלו להגיש בקשה לרשות החדשנות עד ל 18.03.21

 

  • קישור לקול קורא: https://innovationisrael.org.il/kol-kore/5239

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

דקל רון, טל': 052-4677698, מייל: Dekel.ron@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פבהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.