עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא- שיתוף פעולה במו"פ ישראל- קנדה - 11.11.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא- שיתוף פעולה במו"פ ישראל- קנדה - 11.11.20

 

רקע – רשות החדשנות וממשלת קנדה ביחד עם מסגרת הפלטפורמה האירופאית של EUREKA מזמינות חברות בישראל ובקנדה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקט מחקר ופיתוח לטכנולוגיות חדשניות.

 

קהל יעד - קול קורא זה נותן עדיפות לפרויקטים העוסקים בחדשנות בנושאים הבאים:

  • רפואה, מכשור רפואי, פארמה, ביו קונברג'נס
  • ערים חכמות ותחבורה חכמה
  • חקלאות ומזון
  • קלינטק, אנרגיה מתחדשת, טיהור מים וטיהור מי שפכים
  • כל נושא חדשני אחר ייבחן בהתאם

 

הטבות במסגרת הקול קורא:

חברות ישראליות: גובה הסיוע עד 50% מהוצאות החברה במסגרת התוכנית
- חברות קנדיות: לחברות קנדיות בקטגוריית SME גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד ל- 600,000 דולר קנדי שיוענק על ידי National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP).

 

תאריך הגשה סופי: 18/03/2021 בשעה 12:00

 

אופן הגשת הבקשה הינו דו שלבי:

שלב א' - הגשת טופס EOI עד לתאריך  27.01.21

שלב ב'- חברות אשר קיבלו תשובה חיובית ל EOI יוכלו להגיש בקשה לרשות החדשנות עד ל 18.03.21

 

  • קישור לקול קורא: https://innovationisrael.org.il/kol-kore/5239

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: [email protected]

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: [email protected]

דקל רון, טל': 052-4677698, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פבהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.