עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכוני סוף שנה: ניכוי מס במקור וחברה מיוחדת - 4.11.20

חוזרים מקצועיים

עדכוני סוף שנה: ניכוי מס במקור וחברה מיוחדת - 4.11.20

 

לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך לצורך קבלת אישורי ניכוי מס במקור בהעברות תשלומים מחוץ לישראל לשנת המס הבאה ובמידת הצורך לפנות לקבלת מעמד מס מיוחד "חברה מיוחדת", המאפשר העברת תשלומים לספקים מחוץ לישראל מבלי לקבל אישור פוזיטיבי כנדרש על פי חוק.

1)     ככלל, כל העברת תשלום לחו"ל מצריכה קבלת אישור ניכוי מס במקור וזאת על פי כללי תקנות מס הכנסה ו/או הוראות אמנה למניעת מס רלבנטית בהתאם למדינה אליה מועבר התשלום (יש לבחון שאין מדובר בניצול כללי אמנה לצרכי תשלום). זאת, למעט סייג כללי המאפשר העברות תשלומים מסוימים לספקים עד סכום שנתי כולל בסך של 250,000 דולר.

2)     לאחרונה, רשות המיסים העמידה לרשות המשלמים גם מסלול ירוק במסגרתו ניתן להעביר תשלומים מסוימים מבלי לקבל אישור פוזיטיבי כי אם למלא הצהרה חתומה ולהגישה לבנק דרכו מועבר התשלום. מקרים אלה רלבנטיים לתשלומים מסוימים בלבד כדוגמת השקעה במניות או נדל"ן ומתן הלוואות.

3)     מעבר לאמור, חברה יכולה לקבל מעמד של "חברה מיוחדת" לצרכי מס המאפשר לה להעביר תשלומים לספקים מחוץ לישראל מבלי לקבל את האישור הפוזיטיבי הנדרש מרשות המיסים, תוך הטלת האחריות על גורם בחברה ובכפוף להגשת דוח שנתי לעניין זה.

אישור "חברה מיוחדת" לעניין תשלומים לחו"ל כמוהו כמעין סוג של "רולינג" מול פקיד השומה המאפשר לחברות העומדות בקריטריונים מסוימים לבצע תשלומים לחו"ל מבלי להזדקק לקבלתם של אישורים פרטניים לניכוי מס במקור מהעברות מט"ח לתושבי-חוץ. אישור מסוג זה הוא קלנדרי ונדרש לחדשו מידי שנה בשנה.

 

הקריטריונים העיקריים לקבלתו הם:

- מחזור עסקאות מדווח למע"מ בגובה של לפחות 10 מיליון דולר בכל אחת מה- 3 השנים האחרונות או בממוצע תלת שנתי.  

- בכל הדוחות הכספיים ל- 3 שנות המס שקדמו להגשת הבקשה לא הייתה הימנעות מטריאלית של רו"ח המבקר.

- בביקורות שנערכו לחברה ב- 3 השנים האחרונות (ביקורות ניכויים ושומה) לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור מהעברות לחו"ל.

- כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/ הליך בתחום הפלילי.
 

חשוב לציין כי במידה והחברה קיבלה אישור "חברה מיוחדת" והיא נדרשת לחדשו לשנה העוקבת,  עליה לשלוח לפקיד השומה בסוף כל שנת מס (יחד עם בקשתה לקבלת אישור חדש לשנה העוקבת) גם "ספר העברות מט"ח". משרדנו בוחן ובודק רשימה זו על מנת לוודא שכל התשלומים בוצעו באופן תקין מבחינת חבות המס ולאחר בדיקותינו שולחים זאת לפקיד השומה. במידת הצורך, נבקש מהחברה להשלים את התשלומים החסרים בניכויים.

כמדי שנה , רשות המיסים מאריכה את תוקפה של הוראת הביצוע של אישורי ה"חברה המיוחדת" לשנת המס העוקבת במהלך חודש דצמבר ולכן רצוי  להיערך לבחינת היכולת לעמוד בקריטריונים אלה, בכדי שנוכל להגיש בקשה לקבלת אישור כאמור לשנת 2021 עם פרסומה של הארכת התוקף.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע, למידע נוסף יש לפנות ל:

גלית דרויש         [email protected]                       054-2661352

טלי בן צדוק        [email protected]                    054-5424787

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.