עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות – קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח לחברות תעשיית ייצור לעידוד גמישות תפעולית וצמיחה בתעשייה - 13.5.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות – קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח לחברות תעשיית ייצור לעידוד גמישות תפעולית וצמיחה בתעשייה - 13.5.20

 

רקע
רשות החדשנות (זירת ייצור מתקדם) בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינים מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. התוכניות המוגשות יגלמו מו"פ וחדשנות כמנוף לצמיחה עתידית של החברה, התאמת מוצרי החברה לסביבה המשתנה ואבטחת שרשרת אספקה בישראל. על התוכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר צמיחה מהירה לחברה ולמשק הישראלי.

למי מיועדת התוכנית
חברות תעשיית ייצור במגוון תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה).

תיאור הקול הקורא 
סיוע לתוכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית בתחומים אלו לדוגמה:

1. פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי התעשייה התואמים את הסביבה המשתנה, לדוגמה: 

 • ​מוצרים תעשייתים התומכים במדיניות הישארות בבתים, כמו פיתוח עמדות עבודה מתקדמות לסביבה הביתית  
 • ביטחון מזון ובריאות, לדוגמה: אריזות סגורות ומתכלות למוצרי מזון טריים.  
 • התאמת מוצרים לדרכי שילוח חדשות, כמו פיתוח טכנולוגי והקטנת מוצרים להתאימם למשלוח ברחפנים 
 • אבטחת שרשרת אספקה בישראל, פיתוח וייצור מוצרים חדשניים ובעלי ערך כלכלי בשרשרת האספקה  
 • תעשיית התמרוקים וחומרי הניקוי, פיתוח מוצרים בעלי ערך אנטי-נגיפי מוכח

2. שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור חדשניים, כדוגמת: 

 • חדשנות בחומרי גלם ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, המבטיחים רציפות תפקודית בתעשייה
 • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של מוצרים קיימים


3. פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור כדוגמת: 

 • פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו, העשוי להפחית תנודתיות בכושר הייצור או להגביר את גמישות החברה לייצור סדרות קטנות של מוצרים. 


מימון במסגרת הקול קורא

 • פרוייקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תוכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים לתמיכה שבין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
   
 • שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות. 
   

תאריך אחרון להגשה:09/06/2020

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל:[email protected] 
דקל רון, טל': 052-4677698, מייל [email protected]
בחיפה גל גינת , טל': 050-2009214, מייל: [email protected] 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות.
אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.