עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת בקשות למסלול תמיכה – התמחות הייטק - 14.5.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת בקשות למסלול תמיכה – התמחות הייטק - 14.5.20

 

רשות החדשנות פרסמה קול קורא שני למסלול התמחות להייטק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה

תיאור כללי
מטרת המסלול הינה לתמרץ חברות הייטק לקלוט בוגרים טריים של מוסדות להשכלה גבוהה למשרת מו"פ ראשונה, לטובת מיצוי הפוטנציאל של בוגרים אלה וצמצום המחסור הקיים בכוח אדם מיומן בתעשייה.
במסגרת המסלול, תינתן תמיכה לחברות ישראליות אשר תפעלנה "מסלול התמחות" לגיוס לעבודה ראשונה בתפקידי פיתוח, לשם קליטה והכשרה של בוגרי תואר אקדמי או הנדסאי במקצועות ההייטק. מסלול ההתמחות יכלול תכנית הכשרה המותאמת ספציפית לצרכי החברה, ויכול להתבסס הן על משאבים פנימיים והן על ארגונים ומדריכים חיצוניים.
 
ההטבה
חברות אשר תקבלנה את אישור הועדה תוכלנה לקבל עד 50,000  ₪ עבור זכאי להתמחות. בקשה יכולה לכלול 2-10 זכאים לשנה.
נדרשת התחייבות להעסקת העובדים בהעסקה ישירה בתפקיד מו"פ לתקופה של מינימום 6 חודשים בשכר התחלתי של 15,000 ש"ח לפחות.
 
תנאי השתתפות עיקריים
המסלול מיועד לחברות הייטק אשר עומדות, בין השאר, בתנאים הבאים:

  • מעסיקות 30 או יותר עובדי מו"פ או שקיבלו מענק תמיכה מהרשות במסלולים נבחרים
  • מעסיקות עד 1000 עובדים בישראל
  • עיקר פעילות החברה אינה פעילות מו"פ ע"פ הזמנה של אחר תמורת תשלום (חברות הפועלות במודל קוסט+ אינן רלוונטיות למסלול זה)
  • הגשת תכנית התמחות הכוללת הכשרה - תוכן לימודי/מקצועי וחונך מלווה, של לפחות 4 שעות שבועיות


המסלול פתוח להגשה.
בקשות תתקבלנה עד ל - 16 ביולי 2020 בשעה 12:00

 


למען הסר ספק, אין דרישת החזר תמלוגים בגין המענק הניתן במסלול זה.

 

לסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה, אנא צרו קשר עם:

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];
שי לוי, 03-6276152, [email protected];
ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.