עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלות ודגשי סגל רשות ניירות ערך לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים לתקופת משבר הקורונה - 12.5.20

חוזרים מקצועיים

הקלות ודגשי סגל רשות ניירות ערך לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים לתקופת משבר הקורונה - 12.5.20

 

בימים אלה פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות, שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה (COVID-19) במדינות רבות ברחבי העולם, ישראל בניהן. מפרוץ המשבר פרסם סגל רשות ניירות ערך הודעות סגל, עמדות סגל והקלות שונות הקשר לדיווחי והתנהלות התאגידים המדווחים בתקופה זו.

בהתאם לכך, תאגידים מדווחים נדרשים לעדכן את ציבור המשקיעים באופן רציף ושוטף אודות ההתפתחויות המהותיות בקשר להשלכות משבר הקורונה. כמו כן, תאגידים מדווחים נדרשים לכלול גילוי איכותי וכמותי אודות השלכות המשבר בדוחות העיתיים, ובכלל זה במסגרת דוח הדירקטוריון, בצורה ברורה, מפורטת ולא סלקטיבית, שתאפשר למשקיעים להעריך בצורה מיטבית את ההשפעה על תאגיד ותוכניותיו להתמודדות עימה.

לנוחיותכם, בחוזר זה יבואו עיקרי הדברים שפורטו בהודעות סגל, עמדות סגל והקלות שונות מהחוזרים שלהלן:

  1. הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה מיום 7 במאי, 2020;
     
  2. עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 מיום 11 במאי, 2020.

 
לצפייה במסמך המלא: לחצו כאן

 
בכל שאלה ו/או הבהרה, המחלקה המקצועית תשמח לעמוד לרשותכם.