עמוד הביתחוזרים מקצועייםסוגיות תושבות בתקופת הקורונה - 7.5.20

חוזרים מקצועיים

סוגיות תושבות בתקופת הקורונה - 7.5.20

 

מגפת הקורונה הביאה ממשלות לנקוט באמצעים חסרי תקדים בתחום של הגבלת התנועה העולמית וכן המקומית. מצב זה מעלה סוגיות רבות בייחוד כאשר מדובר בניוד עובדים, יחידים שנבצר מהם לצאת ממקום הימצאם עקב הנחיות המדינה. לבקשתן של המדינות, ארגון ה-OECD הוציא הנחיות כלליות למדינות בנושאים אלו. אנו ממליצים להיות ערניים לגבי אופן יישומן של ההמלצות במדינות בהן אתם פועלים. להלן מספר נושאים להם יש להעניק תשומת לב מיוחדת:
 

 • מיסוי אישי: אם עובד נמצא במדינה שונה מזו שהוא מועסק בה בשגרה, ומפיק בה הכנסה, עלולה להיווצר לו חבות מס במדינה בה הוא נמצא פיסית. לסוגיה זו השלכות גם על המעסיק, משום שעלולה להיווצר לו חובת ניכוי במקור במדינה חדשה. המלצת ה-OECD היא לפעול בתיאום הדוק בין הרשויות במיקומים השונים, כדי להימנע מכפל מס.
   
 • ייחוס מקור הכנסת העובד לפי מדינה: על פי ההמלצות, בעת הישארו של עובד מסוים במיקום פיסי מסוים בתקופת הקורונה, אשר אינו בשליטתו ואינו בשליטת החברה, ההכנסה שהעובד מקבל מהמעסיק צריכה להיות מיוחסת למקום בו העובד אמור לעבוד בפועל.
   
 • מבחן הימים: שינוי מיקום של עובד יכול להשפיע על מניין הימים שלו במדינה מסוימת, דבר שיש לו השלכות מיסוי ופוטנציאל לשינוי במעמד התושבות של העובד. מדינות מסוימות, כדוגמת אוסטרליה ואירלנד, החילו כללים של "כוח עליון" על מניין הימים לצרכי הכרעת התושבות ובנוסף, הדבר גם תלוי בהסכמים ובאמנות בין המדינות המעורבות. המלצת ה-OECD למדינות היא לנקוט בגישה המביאה בחשבון את הזמן בו נאלץ עובד להיות במדינה באופן בלתי- רצוני, ולא לספור אותו במניין הימים לצורך הכרעת תושבות.
   
 • מוסד קבע: בימים כסדרם, ניתן לטעות כי עובד שפועל ממדינה מסוימת מייצר מוסד קבע עבור החברה. בתקופת המשבר, ממליץ ה-OECD שעובדים אשר עובדים מהבית עקב הנחיות ממשלתיות, לא עקב דרישת החברה ואף לא בשליטתה, אין לראותם כיוצרים מוסד קבע לחברה.
   
 • בישראל: על פי רשות המסים, המלצות ה-OECD רלוונטיות לצרכי פרשנות אמנות מס בלבד ואין להן השלכות על חוקי המס המקומיים ולכן הבחינה תעשה ראשית לפי הוראות פקודת מס הכנסה ורק במידה וישנה רלוונטיות לאמנה תהיה התייחסות לפרשנות זו. 
   

מאחר ואימוץ ההנחיות שונה ממדינה למדינה, וכן ההיבטים האישיים של כל עובד הינם שונים, אנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר ולהתייעץ בנושאים הנ"ל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מיסוי בינלאומי:

ליאור הררי- ניצן [email protected]

ירון כפרי [email protected]

מוטי תגר [email protected]

רם גרגיר [email protected]

דפנה ליבר [email protected]

אלכס זינגר (ED) [email protected]

חגית קורין [email protected]

דני צוקר [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.