עמוד הביתחוזרים מקצועייםעצירת תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת - 6.5.20

חוזרים מקצועיים

עצירת תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת - 6.5.20

 

אתמול (5.5.20) הצהיר מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, במסגרת ראיון תקשורתי, הצהרה הנוגעת לתשלומי ביטוח
לאומי לעובדים בחל"ת.

בהתאם להצהרה זו, מעסיקים מתבקשים שלא לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת ולהמתין כשבוע עם התשלום
שכן ביטוח לאומי נמצאים במו"מ מול משרד האוצר לביטול התשלום, תשלום מחצית מהסכום או דחייתו.

  

בהתאם לכך מעסיקים שטרם שידרו ושילמו את דוח 102 בגין חל"ת עבור משכורת אפריל – אנו ממליצים להמתין עם השידור לביטוח לאומי.

מעסיקים שכבר שידרו ושילמו את דוח 102 בגין חל"ת עבור משכורת אפריל – יש להמתין להנחיות בעניין.

 

נעדכנכם בהתפתחויות בהתאם.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

עופר עזרא 050-7781212 [email protected]

רפי אוזנה 052-5330196     [email protected]

 

 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.