עמוד הביתחוזרים מקצועיים קול קורא להגשת בקשות למחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות - 25.5.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת בקשות למחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות - 25.5.20

 

רקע
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית וקרנות הביטוח הלאומי יוצאות במסלול הטבה "עזרטק" – טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות. מטרת המסלול: לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

הפרויקטים ייבחרו לפי מידת התרומה לאוכלוסיית היעד, העומק הטכנולוגי, ניסיון התאגיד עם צרכי האוכלוסייה, רקע היזם/ת וצוות הפיתוח, המודל העסקי (כולל נגישות במחיר לקהל היעד בישראל) וגודל השוק.

ניתן להגיש בקשות במגוון תחומים, בהתאם להוראות מסלול ההטבה, ובכלל זה בתחומים: פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק (עידן הקורונה), ראיה, שמיעה, ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה, קוגניציה, למידה וחינוך, תקשורת, שירותים- נופש, ספורט, פנאי, בריאות וטיפול.

למי מיועד המסלול?
המסלול נועד לחברות ולמלכ"רים בישראל המפתחים טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות.

הטבות במסגרת הקול קורא
מסלול "עזרטק" מציע מענק מקסימלי של 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים:

  • 85% מימון מהתקציב המאושר - לתכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח;
  • 65% מהתקציב המאושר - לתכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה;
  • עד 50% מהתקציב המאושר - לתכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה.


תאריכי הגשה
המועד האחרון להגשת הצעה בהליך התחרותי: 29.07.2020 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: Sigal.Yosef@il.ey.com
אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com
ובחיפה גל גינת, טל': 054-4472298, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות לחברות המקיימות פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.