עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושא הגירה - 24.5.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושא הגירה - 24.5.20

 

עדכון בנושא כניסת זרים לישראל
 
הרינו להביא לידיעתכם כי בקשות ייחודיות ודחופות לנסיעת עבודה של מומחים זרים לישראל, ייבחנו ויאושרו על ידי משרד הכלכלה, בכל מקרה לגופו (זאת בעוד שהחל מיום 18.3.2020, כניסת זרים לישראל אינה מותרת, אלא אם מרכז חייהם הינו בישראל).
לצורך כך, הוגדר נוהל זמני – המותאם לחברות הנדרשות למומחיות של מומחה זר – המתבצע מול משרד הכלכלה, במקביל לתהליך לבקשת היתר העסקה מול רשות האוכלוסין.

  • הבקשה צריכה לקבל אישור מטעם משרד הבריאות, משרד החוץ וביקורת הגבולות. ניתן להגיש בקשה להגעת מומחים זרים לימים ספורים, כמו גם למשימות ארוכות טווח.
  • ​על החברה לעמוד בקריטריונים מטעם משרד הבריאות, בין היתר, הבטחת דיור מותאם לצורכי בידוד לפי הצורך, הסעת העובד, אחריות העובד לעמוד בתנאים שהוגדרו בנוהל ועוד.
  • משך הטיפול בבקשות מושפע מדחיפות הגעת המומחה לישראל ונע בממוצע בין שבוע לשלושה שבועות.

חברות המעוניינות לשלוח את עובדיהן או להביא מומחים זרים לישראל טרם פרסום הקלה בהנחיות המפורסמות על ידי רשות האוכלוסין בעניין כניסת זרים, מוזמנות ליצור עימנו קשר לצורך בחינת המקרה ומתן סיוע בהתאם.
 
עדכון מרשות האוכלוסין

 
משרדי הפנים ברחבי הארץ שבו לפעילות רגילה וקבלת קהל כסדרה. משך הטיפול הסטנדרטי בבקשות להיתרי עבודה נותר בעינו וללא עיכובים מיוחדים.

 

למידע נוסף יש לפנות ל:
שירי סנדרוב      [email protected]        052-8881299
חגית קורין          [email protected]           054-4736387

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.