עמוד הביתחוזרים מקצועייםפעילות רשות החדשנות על רקע וירוס הקורונה - 19.3.20

חוזרים מקצועיים

פעילות רשות החדשנות על רקע וירוס הקורונה - 19.3.20

 

אנו שמחים לעדכן, כי נכון למועד פרסום החוזר, הרשות לחדשנות (להלן: "הרשות") ממשיכה לעבוד ולפעול. ניתן להגיש בקשות למענק ולפנות לרשות החדשנות בכל נושא בדרכים המקובלות. 

 

כמו כן, עקב האילוצים והמגבלות הנובעים מהמצב הקיים, ברצוננו לעדכן כי הרשות תאפשר הקלות זמניות בכל הנוגע לאופן דיווחי החברה לרשות, דוגמת:

  • הכרה בשעות עבודה של עובדים העובדים מהבית ולא מאתר החברה
  • הקלות בנושא דרישת חתימות על דיווחי נוכחות ומסמכים רשמיים אחרים
  • הזזת והארכת תקופת הפיתוח

 

אנו ממליצים לעקוב אחרי הפרסומים והעדכונים באתר הרשות לחדשנות https://innovationisrael.org.il/


גם אנו, צוות תמריצים וחדשנות ב EY , עובדים וזמינים לכם בימים סוערים אלו. לסיוע ופרטים נוספים בנוגע לפעילות הרשות, אנא צרו קשר עם:

אורית סולומונוב, 03-6276188, [email protected]

יפעת לרנר, 03-6276179, [email protected];

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.