עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלות למעסיקים ונישומים בעקבות משבר נגיף הקורונה - 18.3.20

חוזרים מקצועיים

הקלות למעסיקים ונישומים בעקבות משבר נגיף הקורונה - 18.3.20

 

לנוחותכם, להלן רשימה המרכזת את ההקלות שפורסמו לאחרונה על ידי משרדי הממשלה השונים שנועדו להקל על מעסיקים ונישומים בעקבות משבר נגיף הקורונה:

1. דחיית מועדים והארכת אישורים מצד רשות המסים

מועד ההגשה של דוחות המס לשנת 2018 שניתנה למייצגים בגינם אורכה עד ליום 30.3.20 הוארך ליום 30.4.20.

הארכת אישורי ניכוי מס במקור – תוקף אישורים שהיו צפויים לפוג ב-30.3.20 הוארך ל-30.4.20.

מועדי הדיווח והתשלום למע"מ – מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח החד חודשי בגין חודש פברואר 2020
נדחה עד ליום 26.3.20. בנוסף, מועד הדיווח והתשלום בגין חודש פברואר 2020 של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו-חודשי
נדחה עד ליום 27.4.20.

תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 – הוארך עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.20.

 

2. פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה להרחבה ראו חוזר משרדנו מיום 12.3.20.

 

 3. ביטוח לאומי – הוחלט על שורה של הקלות כדלקמן:

דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל;

פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל;

הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים.

 

4.  מענק חד פעמי לעצמאים

עצמאי שיוכיח כי הפדיון והרווחים שלו ירדו בגלל משבר הקורונה, יקבל מענק חד פעמי מהמדינה בסכום של עד 6,000 ₪. 


 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.