עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה-COVID19

חוזרים מקצועיים

קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה-COVID19

 

 • רקע
  • רשות החדשנות,  משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינות מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף COVID19 - להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגי.
  • ניתן להגיש תכניות מו"פ הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה יישומית, פיתוח אב-טיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור ניסיוני לייצור סדרתי.
  • התוכניות המוגשות יאיצו פתרונות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19, על התוכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך בהתמודדות עם הנגיף.
  • אוכלוסיית היעד: חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים: יצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד
 • הטבות במסגרת הקול קורא:
 • תמיכה כספית בשיעור של 70%-30% מהוצאות המו"פ המאושרות.

 

 • תאריכי הגשה
  • קול קורא 1: 30/03/2020
  • קול קורא 2: 20/04/2020
  • קול קורא 3: 04/05/2020
  • קול קורא 4: 18/05/2020

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: [email protected]
אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: [email protected]

ובחיפה עם גל גינת, טל': 04-8654089, מייל: [email protected]


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים 
פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.