עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה - 17.3.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה - 17.3.20

 

רקע

 • רשות החדשנות בשיתוף משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, יוצאות בקול קורא לתמיכה בתכניות מו"פ של:
  • רעיונות טכנולוגיים ו\או יישומים מנוסחים בשלבים מוקדמים (Ideation) להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה).
  • מערכות, מוצרים או פתרונות טכנולוגיים, לרבות פרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי-מסחרית– התקנת מוצר והטמעתו. לרבות הטמעת המוצר בהיקף נרחב בארגוני הבריאות), להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה).
 • המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל).

 

מטרת המסלול

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הטיפול וההתמודדות השונים עם וירוס הקורונה.
 • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

 

הטבות במסגרת הקול קורא -

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

 

תאריך אחרון להגשה 26/03/2020

קול קורא נוסף יפתח לאחר מכן עם מועד אחרון להגשה בתאריך 07/04/2020

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: [email protected]
אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: [email protected]

ובחיפה עם גל גינת, טל': 04-8654089, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים 
פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.