עמוד הביתחוזרים מקצועייםדחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ ידחה ל-26 במרץ -הודעת רשות המיסים - 15.3.20

חוזרים מקצועיים

דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ ידחה ל-26 במרץ -הודעת רשות המיסים - 15.3.20

 

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו הבוקר על דחייה בעשרה ימים של המועד לדווח ותשלום למע"מ, ממחר ה - 16 למרץ עד ל - 26 למרץ. 
 
ההחלטה על הדחיה התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות וירוס הקורונה בארץ ובעולם ושל הצעדים שננקטים במטרה לצמצם את פגיעתו באוכלוסייה. 
 
בצעד משלים הנחה יעקב את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מירבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב. 
 
יובהר כי לא חל שינוי במועדים לדיווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.