עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה - 12.3.20

חוזרים מקצועיים

מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה - 12.3.20

 

משרד האוצר הודיע על פתיחת  מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה כדי לסייע בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על המשק.

במסגרת המסלול הייעודי, המוקם בשיתוף בנק ישראל, יוכלו הבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה.
 
המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים בעלי מחזור שנתי שאינו עולה על  100 מיליון ₪ בשנה ואשר יציגו קשר סיבתי בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.   
 
משרדנו מרכז ומלווה את לקוחות המשרד בכל האמור  להגשת הבקשה עד לקבלת ההלוואה כאמור, תוך בדיקת תנאי הזכאות המצטברים והספקת האישורים הנדרשים לצורך הוכחת הנ"ל.

 

ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח עופר עזרא 03-5680955 | [email protected]  
רו"ח סיגל גריבה 03-6278250 | [email protected]
רו"ח רפי אוזנה 03-5681065 | [email protected]