עמוד הביתחוזרים מקצועייםהמדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה - 30.3.20

חוזרים מקצועיים

המדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה - 30.3.20

 

בהמשך לחוזר משרדנו מספר 15/20 מיום 12 מרץ, 2020 בעניין המסלול המיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות
עם הקורונה (לקריאת החוזר - לחצו כאן), הרינו לעדכנכם כי המדינה הרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת הקרן, כדלקמן:

1. הלווה לא יידרש לשלם את הריבית על ההלוואה במהלך השנה הראשונה לאחר העמדת ההלוואה, והמדינה היא זו                  שתישא בעלות הריבית לבנק עבור תקופה זו. בנוסף, כדי להקל על העסקים ככל שניתן, המערכת הבנקאית הביעה 
  את נכונותה להירתם ולהפחית את שיעור הריבית הממוצע בהלוואות הקרן לעד 1.5% מעל ריבית הפריים.

2. ביטול הצורך בהגשת תכנית עסקית ומסמכים נלווים נוספים במועד הגשת הבקשה לקבלת הלוואה, כך שהעסק לא
יידרש להיערכות מוקדמת לצורך הגשת הבקשה. 

3. הקלה בשיעור הערבויות האישיות כך שלא יעלו על הערבויות האישיות הקיימות ללקוח בבנק. 

4. הפנייה ישירה של בקשת ההלוואה לבנק, ללא צורך בבדיקה מקדימה מטעם המדינה.

5. קיצור זמני הטיפול בבקשת ההלוואה כך שיאושרו עד 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

רו"ח עופר עזרא 050-7781212 | [email protected]

רו"ח סיגל גריבה 054-4736427 | [email protected]

רו"ח רפי אוזנה 052-5330196 | [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.