עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלות מס בארה"ב בעקבות משבר נגיף הקורונה - 29.3.20

חוזרים מקצועיים

הקלות מס בארה"ב בעקבות משבר נגיף הקורונה - 29.3.20

 

בתאריך 27 למרץ 2020, חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) המאשר חבילת סיוע של כ-2 טריליון דולר להתמודדות עם משבר הקורונה.

ה-Act CARES כולל, בין היתר, תשלומי צ'קים למשקי בית (בהתאם למדרגות שייקבעו), דמי אבטלה מורחבים, מתן הלוואות לעסקים קטנים, סיוע לתעשיות חיוניות, ועידוד השקעות לתעשיית התרופות לפיתוח חיסון לנגיף ורכישת ציוד רפואי.

בנוסף, ה-Act CARES כולל הקלות מיסויות שונות לחברות שמטרתן להקל על נזילות, כדלקמן:

  • קרדיט למעסיקים (שנפגעו כתוצאה מהמשבר) בגובה של עד 50% בגין תשלומי משכורות לעובדים.
  • דחיית תשלומי ;employer payroll taxes
  • אפשרות גרירה אחורה  של הפסדים שנוצרו בשנים 2018-2020 למשך 5 שנים אחורה וביטול זמני של הגבלת ה80% על ניצול הפסדים (כפי שנקבע ברפורמת המס);
  • הקלות על הגבלות לניצול הפסדים לעסקים שאינם מאוגדים;
  • החזרי מס בגין AMT ((Alternative Minimum Tax באופן מיידי ולא על פני מספר שנים;
  • הגדלת האפשרות לניכוי הוצאות ריבית בהתאם לסעיף 163(j) (הגדלת יכולת הניצול של ההפסדים ל 50% במקום 30% מה- Adjusted Taxable Income);
  • הטבות של פחת מואץ והתרת הוצאות נוספות על שיפורים בנכסי נדל"ן;

כמו כן, רשויות המס בארה"ב (IRS) הודיעו על דחייה של מועדי הגשת אורכות ותשלומי המס (בגין שנת המס 2019) שהיו צפויים לחול ב 15 לאפריל לתאריך ה 15 ליולי 2020. הדחייה כאמור, חלה על דוחות המס בין היתר על דוחות מס של יחידים, חברות, נאמנויות ועיזבונות. כמו כן, נדחו ל-15 ביולי 2020 גם תשלומים בהתאם לסעיף 965 (transition tax) ותשלומי BEAT.

בנוסף, רשויות ה IRS הודיעו שדיווחי FATCA (דוחות 8966) של מוסדות פיננסים זרים שמועד הגשתם הינו 31 למרץ 2020, יידחו לתאריך 15 ביולי 2020.

בימים הקרובים יתקיים webcast עם שותפי הדסק האמריקאי בנושא. זימון יישלח בימים הקרובים.

מצורף בזה חוזר לקוחות מ-EY ארה"ב המרחיב על הטבות הקורונה תחת ה-CARES Act 
 

 

נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור בחוזר זה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אחד משותפי הדסק האמריקאי:

אמיר חנצ'ינסקי: [email protected]

איתי רן: [email protected]

טל לוי: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים. בהתאם לכך, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.