עמוד הביתחוזרים מקצועייםחבילות הסיוע והקלות במס במדינות העולם לנוכח משבר הקורונה - 25.3.20

חוזרים מקצועיים

חבילות הסיוע והקלות במס במדינות העולם לנוכח משבר הקורונה - 25.3.20

 

משרדינו השונים בעולם, לרבות משרדנו בישראל, עמלו בימים האחרונים על הכנת קובץ המרכז את חבילות הסיוע ואת הקלות המס שמפרסמות מדינות בעולם לנוכח משבר הקורונה.

הקובץ הינו בפורמט PDF ובשלב זה הוא מתעדכן ברמה היומית. הגישה לקובץ מתאפשרת באמצעות הקישור הבא: https://globaltaxnews.ey.com/news/2020-5400-breaking-tax-news-staying-up-to-date-with-covid-19-stimulus-responses

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל שותף המס המלווה או אל שותפי המיסוי הבינלאומי:
ליאור הררי-ניצן 03-6232748, מייל: lior.harary-nitzan@il.ey.com
ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com
אלכס סינגר (ED), טל': 03-5687427, מייל: Alex.Singer@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.