עמוד הביתחוזרים מקצועייםחבילות הסיוע והקלות במס במדינות העולם לנוכח משבר הקורונה - 25.3.20

חוזרים מקצועיים

חבילות הסיוע והקלות במס במדינות העולם לנוכח משבר הקורונה - 25.3.20

 

משרדינו השונים בעולם, לרבות משרדנו בישראל, עמלו בימים האחרונים על הכנת קובץ המרכז את חבילות הסיוע ואת הקלות המס שמפרסמות מדינות בעולם לנוכח משבר הקורונה.

הקובץ הינו בפורמט PDF ובשלב זה הוא מתעדכן ברמה היומית. הגישה לקובץ מתאפשרת באמצעות הקישור הבא: https://globaltaxnews.ey.com/news/2020-5400-breaking-tax-news-staying-up-to-date-with-covid-19-stimulus-responses

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל שותף המס המלווה או אל שותפי המיסוי הבינלאומי:
ליאור הררי-ניצן 03-6232748, מייל: [email protected]
ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: [email protected]
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  [email protected]
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: [email protected]
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: [email protected]
אלכס סינגר (ED), טל': 03-5687427, מייל: [email protected]

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.