עמוד הביתחוזרים מקצועייםמשבר הקורונה – מחירי העברה בתקופת משבר קיצון - 22.3.20

חוזרים מקצועיים

משבר הקורונה – מחירי העברה בתקופת משבר קיצון - 22.3.20

 

ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו על ידי ממשלות גרמו להקטנה משמעותית בפעילות הכלכלית. לפיכך, צפוי שהשוק הגלובלי בדרך למיתון העולמי הראשון מאז תקופת 2007-09. בשל אופיו הבלתי צפוי והקיצוני של המיתון שעלול להביא להפסדים משמעותיים לחברות רבות, מוטל על חברות רב לאומיות לבחון מחדש את מנגנון מחירי העברה שלהן ובמיוחד את הרווחיות של חברות קשורות שפועלות בסיכון מוגבל.

חברות ישראליות גלובליות רבות פועלות במבנה לפיו חברות קשורות הפועלות בסיכון מוגבל מובטחות רווח קבוע שלא אמור להיות מושפע מתנודות מחזורי עסקים, כל זאת במהלך העסקים הרגיל. עם זאת יש להדגיש כי הסיכון לו חשופות חברות אלו הוא מוגבל אך לא מוחלט. , בהסכמים בין-חברתיים רבים יש סעיפי כח עליון המאפשרים לשנות את הרווחיות של חברת קשורות בנסיבות מעין אלו. מאחר שההתכווצות הכלכלית הצפויה באה ללא קשר לתחום בו פועלת החברה ולסביבה העסקית, אלא מגורמים שלחלוטין אינם בשליטת החברה או הסביבה העסקית בה היא פועלת, מחלקת מחירי העברה של EY ממליצה לחברות רב לאומיות לבחון את ההסכמים הבין-חברתיים ואת האמצעים שניתן לנקוט כדי להפחית את הרווחיות של חברות שפועלות בסיכון מוגבל. חברות קשורות אלו עוסקות בהפצה, פיתוח, יצור, שירותי שיווק, תמיכה טכנית, רכש ועוד, בין אם עובדות במנגנון קוסט פלוס ובין אם ברווחיות תפעולית מובטחת.

המיתון הקרוב צפוי להשפיע על חלקים רבים במשק. לכן יתכן כי המשך המנגנון הקיים יפר את עקרון אורך הזרוע (השוואה לתוצאותיהן של חברות לא קשורות הפועלות באותה סביבה עסקית ועם מאפיינים כלכליים דומים), מאחר וחברות עצמאיות ברות השוואה אף הן צפויות להיפגע מההתכווצות הכלכלית.

מחלקת מחירי העברה של EY ממליצה לחברות רב לאומיות לשקול , לאור הנסיבות המיוחדות, להפחית את הרווחיות של חברות קשורות הפועלות בסיכון מוגבל לאפס כמדיניות ביניים. במקביל, אנו מפתחים כעת כלי בדיקה מבוסס מודל כלכלי מיוחד כדי לקבוע עד כמה ניתן להפחית את הרווחיות של חברות קשורות כאלו במהלך השנה ובכך אף להקטין את תשלומי המיסים השוטפים בקבוצה. אנו מצפים כי כלי הבדיקה יושק בקרוב, ונשמח לעזור ללקוחותינו הפועלים בשוק הגלובלי ומתמודדים עם השלכות המשבר וליישם את כלי הבדיקה הזה על מנת להפחית את תשלומי המס שלהם במידת האפשר.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מחירי העברה:

ליאור הררי- ניצן, שותף [email protected]

אייל גונן, שותף [email protected]

 


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.