עמוד הביתחוזרים מקצועייםהצעת חוק חדשה הנוגעת למשטר המס בהודו - 8.3.20

חוזרים מקצועיים

הצעת חוק חדשה הנוגעת למשטר המס בהודו - 8.3.20

 

לאחרונה שר האוצר ההודי הציג את הצעת חוק המיסוי החדש, אשר צפויה להיכנס לתוקף באפריל 2020. להלן עיקרי הדברים שעלו בהצעה:

 1. 
מס על חלוקת דיבידנד (DDT) בשיעור של 20.56% יבוטל החל מה -1 באפריל 2020.
 2. מיד לאחר ביטול ה- DDT, ייכנס לתוקף ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד, אשר עשוי להיות מופחת תחת הוראות האמנה         הרלוונטית (10% בהתאם לאמנה בין הודו לישראל).
 3. פטור מלא לחברות הזנק, בשלוש שנים הראשונות, מתוך 10 השנים מיום ההתאגדות, בהם החברה מתחילה להרוויח,               בתנאי שהמחזור בכל אחת מהשנים הוא קטן מ- 14מיליון דולר (בעבר תקרת המחזור עמדה על 3.5 מיליון דולר).
 4. צומצמה חובת הדיווח לחברות זרות, על הכנסות תמלוג ושירותים טכניים, ככל שנוכה מהם מס בהתאם לדין פנימי בהודו. 
 5. החלת מס דיגיטלי בשיעור של 1% על תשלומים בגין מכירת מוצרים או שירותים באמצעות פלטפורמה דיגיטאלית או                 אלקטרונית. המס חל הן על חברות והן על יחידים ובשלב זה רק בעסקאות בתוך הודו. 
 6. הרחבת זכות המיסוי בהודו (מוסד קבע) בגין פעולות דיגיטליות מסוימות לגבי חברות זרות שיש להן פעילות מסוג זה בהודו.       התיקון אינו יחול על מדינות להן אמנת מס עם הודו.


השלכות
לקוחות אשר מחזיקים בחברות תושבות הודו, או שיש להם פעילות בהודו, מוזמנים לפנות למשרדנו על מנת לבחון את השלכות התיקונים לעיל על פעילותם.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: 
ליאור הררי-ניצן 03-6232748, מייל: [email protected]

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: [email protected]
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  [email protected]
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: [email protected]
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: [email protected]
אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל: [email protected]

 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.