עמוד הביתחוזרים מקצועייםמענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה - 18.6.20

חוזרים מקצועיים

מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה - 18.6.20

 

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאה למסלול תמיכה בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה (הוראת מנכ"ל 4.54), המעודד מפעלים תעשייתיים לבצע מעבר לייצור מבוסס Industry 4.0.


המסלול מיועד לתאגידים בכל הארץ המעוניינים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם או לשדרג לטכנולוגיות ייצור מתקדם, במפעל או בקו ייצור (קיים או חדש), ובלבד שעיקר פעילותו של המפעל או קו הייצור הינה ייצורית ועיסוקו נמנה על אחד מענפי התעשייה השונים בסדר C על פי הלמ"ס וכמפורט בהוראת המנכ"ל, וכן שהכנסותיו של המפעל לרבות הכנסות הכלולות בדוחות המאוחדים של חברת האם וחברות בנות בשנה שקדמה להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיהם בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד ההגשה לא עלו על 400 מיליון ₪ ועובדים בו 350 - 5 עובדים.

המסלול אינו מיועד למפעלים העומדים בתנאי מסלול מענקים בחוק לעידוד השקעות הון.
 

סוגי הפעילויות (מפעל או קו ייצור) האפשריות בתוכנית:

* 30% באזורי עדיפות לאומית, 20% בשאר חלקי הארץ

 

יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה ולמשך 36 חודשים ממועד כתב אישור.

כמו כן, לאור משבר הקורונה, נפתחו 2 מסלולים מהירים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות עבור פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית לביצוע השקעות בטכנולוגיות חדשניות בלבד לצורך התאמות רלוונטיות בשל משבר הקורונה:


 
המסלולים המהירים מאפשרים הקלות בתהליך הגשת הבקשה, בקשה מתומצתת ולתקופה קצרה יותר.

במסגרת מסלול זה הוקצו 100 מיליון ₪, כאשר 60% מהתקציב מיועד למסלולים המהירים. מקצה זה מנוהל בדרך "כל הקודם זוכה" ובהקצאה תחרותית.

מועדים להגשת בקשות: החל מ 18.6.2020 ועד 03.09.2020, עד השעה 15:00. 
 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.


נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:
בחיפה - ענבל שחר, בטלפון 04-8654009, או במייל [email protected]
בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל [email protected]
 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.