עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא של רשות החדשנות - הגנה על השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע - 15.6.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא של רשות החדשנות - הגנה על השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע - 15.6.20

 

רשות החדשנות - הגנה על השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע - מסלול מס' 43 של רשות החדשנות - קול קורא

הזדמנות השקעה לגופים פיננסים בהגנת מדינה

תיאור כללי
למסלול שתי מטרות עיקריות: (א) עידוד מעורבותם של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית הייטק; (ב) סיוע לחברות ההייטק בעת המשבר.

קהל היעד
גופים שהתאגדו בישראל, מנהלים כספי לקוחות ועונים לאחת מההגדרות (או מהווים צד קשור ליישות) : (1) קופ"ג, קרן פנסיה; (2) חברת ביטוח ;(3) תאגיד בנקאי.

ההטבה
גופים מוסדיים, שיאושרו על ידי הרשות, יזכו להגנה של 40% על השקעתם בחברות. ההיקף הכולל לתוכנית השקעות מ 150 עד 350 מליון ₪.
ההשקעות שבגינן תינתן ההגנה: (א) השקעה בחברה שאינה עולה על 65% מסך ההשקעה במסגרת סבב השקעות של עד 120 מליון ₪ בחברה; (ב) הלוואה המירה (הלוואה בשילוב מרכיב אופציה להמרה); (ג) מימון המיר (הלוואה כנגד המרת ההלוואה למניות בעתיד).
ההשקעה יכול שתתבצע באופן ישיר או באמצעות תאגיד השקעות ייעודי, המאגד בתוכו מספר גופים, כאשר סך ההשקעות באמצעות התאגיד לא יעלה על 60% מהמסגרת המאושרת.

חברות המטרה
חברות שהכנסותיהן בשנה שקדמה להשקעה עולות על 10 מליון ₪ או מינימום ההשקעה בהון או בחוב בהתאם לפרוט הבא:

  1. השקעות של מי שאינו מנהל כספי עמיתים – חברה שהושקע בה בהון או חוב 18 מיליון ₪ לפחות.
  2. השקעות של מי שמנהל כספי עמיתים – חברה שהושקע בה בהון או חוב 40 מיליון ₪ לפחות (תינתן הקלה למנהל עמיתים בעל ציון גבוה באמות המידה שכוללות ניסיון השקעות בהייטק).

הרשות תאשר את החברות על בסיס הקריטריונים הבאים: (1)  20% מההוצאות הן מו"פ; (2) 10% לפחות מעובדיה בישראל או 10 עובדיה בישראל כנמוך; (3) למעלה מ 50% מהוצאות המו"פ הוצאו בישראל (בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר האחרון); (4) היא אינה מבצעת מו"פ עבור אחר; (5) אינה חברה בורסאית; (6) הכנסותיה קטנות מ-200 מיליון ₪ (בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר האחרון).

לוועדת המחקר שיקול דעת המאפשר אישור חברות שלא עומדות בכללים שלעיל בהתאם לאמות מידה של מידת החדשנות הטכנולוגית, היקף הוצאות המו"פ בישראל, הפוטנציאל העסקי, רמת גידול הפעילות בישראל לרבות ייצור, התרומה הטכנולוגית ותעסוקתית של החברה, רמת האתגר הטכנולוגי העומד בפני החברה.
 

למען הסר ספק, אין דרישת החזר תמלוגים בגין המענק הניתן במסלול זה.

 

לסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה, אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 054-4498491, [email protected]
דני מישקובסקי 054-6660595, Danny.Mishkovsky.il.ey.com  
אורנה לוי, 050-6200368, [email protected]