עמוד הביתחוזרים מקצועייםתמיכות ומענקים 2020 - 2.6.20

חוזרים מקצועיים

תמיכות ומענקים 2020 - 2.6.20

 

הרשות להשקעות ומנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה צפויים לצאת בקרוב עם חבילת תמריצים ייעודית אטרקטיבית לשנת 2020 בתקציב כולל של 700 מיליון ₪.

להלן עיקרי התוכניות:


- תכניות שיווק לחו"ל:

  • תכנית כסף חכם: התכנית מיועדת ליצואנים שרוצים לחדור לשוק יעד בחו"ל, ומעניקה תמיכה של 50% ועד 500,000 ₪ בהוצאות שיווק לחו"ל (בשווקים הודו, סין או יפן, תקרת התמיכה הינה 750,000 ₪).
  • תכנית של"ב: התכנית מיועדת לעסקים בעלי היקפי יצוא קטנים (או אשר לא מייצאים כלל) ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ושירותים בחו"ל. במסגרת התכנית תינתן תמיכה של 50% ועד 300,000 ₪ בהוצאות שיווק לחו"ל לחברות בעלות מחזור הכנסות של לפחות 500,000 ₪ או שגייסו השקעה של 2 מיליון ₪ בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.התכניות מחויבות בהחזר תמלוגים מהגידול במכירות בשוק היעד.

 - תכנית ייצור מתקדם: המסלול מיועד לחברות בכל הארץ המעוניינות להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדמות במפעל בחברה או בקו/קווי ייצור במפעל, שהכנסתו אינה עולה על סך 200 מיליון ₪, ושמספר העובדים בו הוא 5-250 עובדים. שיעור הסיוע הוא 20-30% מסך ההשקעות המזכות עד 1.5 מיליון ₪, לפי מיקום המפעל וגודלו. 

תכנית פריון: התכנית מיועדת לחברות הממוקמות באזור עדיפות לאומית או בירושלים, המעוניינות להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל או בקו יצור במפעל, שסך הכנסתו לא עלה על 200 מיליון ₪. שיעור הסיוע הוא 30% מסך ההשקעות המזכות עד 3 מיליון ₪, לפי גודל המפעל. התכנית אינה מיועדת לחברות הזכאיות לתמיכה בתכנית מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון. 
 
- בנוסף לתכניות לעיל, צפויות להתפרסם תכניות לעידוד התעסוקה כמפורט:

  • תכנית תעסוקה אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך: המסלול מיועד למי שמבקש להקים/להרחיב/להעתיק עסק באזורי עדיפות לאומית, יישובי עוטף עזה, תחום ירושלים ומחוז צפון, בכפוף להעסקת 5 עובדים נוספים לפחות ועמידה בקריטריון שכר ומקום מגורי העובדים. שיעור התמיכה הוא בממוצע 20% מעלות השכר למעביד ולתקופה של 30 חודשים. 
  • תכנית תעסוקה- שכר גבוה: התכנית מסייעת למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב עסקים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או ירושלים, שמחזור הכנסתם עלה על 25 מיליון ₪ ומתחייבים להעסיק 15 עובדים נוספים לפחות; בשכר של עד פי 1.5-2.5 מהשכר הממוצע ובכפוף לקריטריונים נוספים. שיעור התמיכה הוא בממוצע 30% מעלות השכר למעביד (עד לתקרת שכר של 30,000 ₪ לעובד) ולתקופה של 48 חודשים. 
     

התכניות המפורטות פועלות בשיטת "מקצה תחרותי" ולפיכך, קיימת חשיבות להיערכות מוקדמת. האמור לעיל מתבסס על העקרונות הקיימים בתכניות המפורטות וכפוף לשינויים ככל שיהיו. כמו כן, צפויות להתפרסם תכניות נוספות בהמשך.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257 או במייל [email protected]
ענבל שחר, בטלפון 053-6268666 או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון. התנאים המלאים מפורטים בהוראות המנכ"ל.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.