עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות - מסלול תמיכה בתוכניות הרצה (פיילוט) בתחומי הגנת הסביבה - 19.7.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות - מסלול תמיכה בתוכניות הרצה (פיילוט) בתחומי הגנת הסביבה - 19.7.20

 

  • רקע - רשות החדשנות במשותף עם המשרד לאיכות הסביבה מחדשים את הפעלת מסלול התמיכה בתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה, כגון: מיחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, ייעול תהליכי ייצור ובקרה סביבתית, בניה ירוקה, שירותים סביבתיים, ניהול משאבים ופסולת, ויישומי תוכנה רלבנטיים. העדפה תינתן לפתרונות שייתנו רמת הגנה סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת, תוך התחשבות    בהשפעות על הסביבה כמכלול.
  • מטרת המסלול - מסלול זה נועד לעודד ולסייע בפיתוח טכנולוגיות סביבה ובפרט בהקמת מתקני הרצה באתרים שונים בתחום זה, על מנת להגדיל את מספר הפיתוחים הטכנולוגיים המגיעים לשלב בחינת היתכנות הטכנולוגיה בקנה מידה תעשייתי ולפתור אתגרים של המשרד לאיכות הסביבה, אשר יתרמו לשיפור איכות הסביבה מחד, ולפיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע מאידך. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
  • תכנית הרצה (פיילוט) – תכנית הרצה או פיילוט הינם דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על התוכנית ליצור ערך מוסף משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.
  • הטבות המסלול וגובה המענק:
  • 20%-50% מסך התקציב המאושר (כפוף להחזר תמלוגים ממכירות עד גובה המענק בתוספת ריבית).
  • בתכניות שתאפשרנה רמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה ניתן יהיה לקבל תמיכה בשיעור של עד 75% מסך התקציב המאושר.
  • תוספת של 20% לשיעור המענק (אך לא מעל ל-75%) במידה ופעילות המחקר והפיתוח או אתר ההרצה שאושרו במסגרת התכנית מתבצעים באזורי עדיפות לאומית.
  • תכניות במסלול יוכלו ליהנות מהאפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.
     

בקשות תתקבלנה עד ל - 2 באוגוסט 2020 בשעה 12:00

 

אנו מזמינים חברות ויזמים המעוניינים בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה לפנות אלינו. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 054-4498491, [email protected]
יפעת לרנר, טל' 03-6276179, [email protected];
ובחיפה עם גל גינת, טל' 04-8654089, [email protected].

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.