עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון הארכת תוכנית ה-PPP בארה"ב – ההזדמנות מוגבלת בזמן - 14.7.20

חוזרים מקצועיים

עדכון הארכת תוכנית ה-PPP בארה"ב – ההזדמנות מוגבלת בזמן - 14.7.20

 

תכנית הלוואות ה-PPP (Paycheck Protection Program) אשר אמורה היתה להסתיים ביום ה-30 ביוני 2020, נפתחה להגשת בקשות מחדש, וכעת המועד האחרון להגשת בקשות להלוואת-מענק הוא ה-8 לאוגוסט 2020.

כפי שצוין בחוזר משרדנו מיום 17.6.20, תכנית ה-PPP נועדה לתמוך בעסקים קטנים (עד 500 עובדים) הפועלים בארה"ב אשר נפגעו מהשלכותיה הכלכליות של מגיפת הקורונה, ובייחוד נועדה על מנת לסייע לאותם עסקים לשמר את מצבת העובדים שלהם ולשלם את שכרם. זאת, באמצעות מענקים ממשלתיים, העשויים להגיע לסכומים משמעותיים, הניתנים בדרך של הלוואה הניתנת למחילה.

המועד האחרון להגשת הבקשות לתכנית ה-PPP היה ה-30 ביוני, 2020, אולם הודות להצלחתה הרבה של התכנית, כמו גם בשל העובדה כי נותרו כ-130 מיליארד דולר מהתקציב שיועד לתכנית (כ-660 מיליארד דולר סך הכל), החליט הממשל האמריקאי לדחות מועד זה בכחמישה שבועות נוספים.

בהתאם לפרסומי ה-SBA (הגוף האחראי על ביצוע תכנית הלוואות ה-PPP), כ-4.9 מיליון הלוואות-מענק כבר ניתנו נכון ליום ה-30 ביוני 2020.

לאור תשומת הלב הציבורית הרבה המופנית לתכנית, אשר בעקבותיה הודיע ה‑SBA כי יבצע ביקורות להלוואות PPP מסוימות, יש לוודא כי הגשת הבקשה למחילת ההלוואה (היינו, הפיכתה למענק) תהיה מלווה בתיעוד קפדני של הצהרותיה ונסיבותיה של החברה אשר תומכים בקבלת הלוואת‑המענק על ידי החברה. לקיחת הלוואת PPP שלא בהתאם לדרישות הזכאות והדיווח עשויה להביא להטלת סנקציות מסוימות, אזרחיות ו/או פליליות.

אנו ממליצים לחברות שלקחו הלוואת PPP, או מעוניינות לבחון את האפשרות ללקיחת ההלוואה כאמור, לבחון את ההזדמנות ואת ההיערכות לביקורת עתידית צפויה באופן המיטבי, כמו גם את הכנת התיעוד התומך החיוני לחברה.

 

נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור לעיל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אמיר חנצ'ינסקי: [email protected] | 054-4736299

איתי רן: [email protected] | 03-6232739

טל בר-דוד: [email protected] | 03-5687128

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.