עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושא הגירה - 9.7.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושא הגירה - 9.7.20

 

עדכון בנושא כניסת מומחים לישראל
יחידת ההיתרים פרסמה עדכון נהלי כניסת מומחים לישראל בשגרת הקורונה. כניסת זרים לישראל מותרת בצורה מוגבלת ובמקרים חריגים למתקנים רפואיים, תשתיות לאומיות ורציפות תפקודית של המשק.
 
בקשות חדשות לאשרת עבודה ב'-1
ניתן להגיש בקשה לאישור מיוחד מטעם המשרד הממשלתי הרלוונטי בישראל (כגון: משרד הכלכלה, משרד התחבורה, משרד האנרגיה וכו'). עם קבלת אישור המשרד, יש להגיש בקשה להיתר עבודה לרשות האוכלוסין, תצהיר פרטני בדבר יכולת בידוד ל-14 יום (טופס משרד הבריאות) ואישור עלייה למטוס מטעם ביקורת הגבולות בישראל. מומחה זר שיגיע לשדה התעופה ללא אישור עלייה למטוס, לא יוכל להיכנס לישראל.
 
בתקופת השהייה בארץ נדרש מילוי הוראות משרד הבריאות, בין היתר בנוגע לבידוד ביתי למשך 14 יום, תנאי תחבורה ולינה, מעקב יומי של מדדים בריאותיים וחתימת החברה והמומחה על תצהיר המאשר עמידה בדרישות הבריאותיות.
 
בנסיבות מיוחדות, עבור ביקורים של עד 7 ימים, תיתכן אפשרות כניסה לישראל ללא דרישת בידוד ביתי, בהנחה שהתקבל אישור ממשרד הבריאות הישראלי.
 
הארכה אוטומטית של היתרי עבודה ואשרות מסוג ב'-1 למומחים
 אשרות ב'-1 והיתרי עבודה שתוקפם פג מיום 10.3.20 ועד ליום 30.6.20 ,יוארכו לתקופה של שלושה חודשים החל ממועד תום תוקף האשרה/ההיתר.
אשרות ב'-1 והיתרי עבודה שתוקפם פג מיום 1.7.20 ועד ליום 31.8.20 ,יוארכו לתקופה של עשרה שבועות החל ממועד תום תוקף האשרה/ההיתר.
ההארכות יופיעו במערכות רשות האוכלוסין.
 
חשוב לציין, כי ההארכה האוטומטית תחול כל עוד רשות האוכלוסין לא הודיעה אחרת, לא סירבה לחדש את האשרה לפני תום תקופת האשרה, לא ביטלה את האשרה וכמובן כל עוד מתקיימים כל תנאי האשרה.
 
מומחים זרים המחזיקים באשרת עבודה ב'-1 תקפה ונמצאים כרגע מחוץ לישראל
מומחים זרים המחזיקים באשרת ב'-1 תקפה, נמצאים כיום מחוץ לישראל ומעוניינים לחזור, יגישו בקשה לביקורת הגבולות בישראל על מנת לקבל את אישור העלייה למטוס, טרם הגעתם לישראל. הבקשה כוללת בין היתר: המלצת המשרד הממשלתי ותצהיר בדבר יכולת בידוד ויש להגישה 5 ימי עסקים לפני הטיסה חזרה ארצה.
 
כניסת אנשי עסקים לקיום פגישות עסקיות
יתאפשר קיום ישיבות בטרקליני נתב"ג ללא צורך בביצוע בידוד. אנשי העסקים לא יוכלו להיכנס לסיורים, ביקורים או הדגמות ללא בידוד מלא של 14 יום.
 
נשמח לספק הבהרות נוספות ולבחון כל מקרה לגופו עבור חברות הנדרשות למומחים זרים, בעוד איסור כניסת זרים לישראל בתוקף.
 

למידע נוסף יש לפנות ל:

הילה עוזר          [email protected]                050-6352780

חגית קורין          [email protected]           054-4736387

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.