עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון "הפעימה השלישית"- השתתפות בהוצאות קבועות למדווחים על בסיס מזומן ולענף היהלומים - 5.7.20

חוזרים מקצועיים

עדכון "הפעימה השלישית"- השתתפות בהוצאות קבועות למדווחים על בסיס מזומן ולענף היהלומים - 5.7.20

 

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן שהגישו את בקשתם למענק עד ליום ה-5 ביולי 2020 יוכלו לתקן את בקשתם.

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן ואשר לא הגישו תביעה למענק  יוכלו להגיש בקשה חדשה מיום 12 ביולי 2020 ועד יום 13 באוקטובר 2020.

אופן חישוב ירידת המחזורים עבור עוסקים אלה יהיה השוואה שבין התקופה מרץ עד יוני 2020 לבין התקופה המקבילה בשנת 2019. זאת במקום חישוב הירידה כיום על בסיס החודשים מרץ-אפריל.

המענק ותנאיו רלבנטיים גם לענף היהלומים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

עופר עזרא 050-7781212 [email protected]

רפי אוזנה 052-5330196     [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.