עמוד הביתחוזרים מקצועייםתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב - 5.7.20

חוזרים מקצועיים

תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב - 5.7.20

 

רשות המיסים פרסמה כי לאור פסיקת בית המשפט העליון חכם את אור זך נ' פקיד השומה עכו בעניין שווי רכב כלכלי,
לפיו נקבע כי אין לזקוף שווי חלקי על בסיס כלכלי, הרי שעל חברות שנקטו בגישה זו יש להגיש דוחות מתקנים לשווי
שנזקף, וזאת על מנת שלא יוטלו עליהם קנסות פיגורים.


בהנחייה של הגב' פזית קלימן סמנכ"לית רשות המיסים מופיעים כל הפרטים בדבר התיקון המתבקש. להלן קישור להנחייה

 

לסיוע בהכנת דוחות מתקנים ובהגשה וקליטת דוחות 126 מתוקנים ניתן לפנות ל:

רו"ח רפי אוזנה:  052-5330196[email protected] | 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.