עמוד הביתחוזרים מקצועייםאושרה הצעת חוק התכנית לסיוע/ פיצוי לעסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ש"ח - 2.8.20

חוזרים מקצועיים

אושרה הצעת חוק התכנית לסיוע/ פיצוי לעסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ש"ח - 2.8.20

 

הרינו לעדכנכם כי הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק התכנית לסיוע כלכלי") אושרה ולהלן עיקריה בכל הקשור להרחבת תחולת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות:
 

  1. נקבעו 7 תקופות זכאות עוקבות דו-חודשיות החל מ-1 במאי 2020 ועד ל-30 ביוני 2021.
  2. הוגדל המענק המירבי לחמש מאות אלף ש"ח לכל פעימה דו-חודשית.
  3. נוספה זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ש"ח אשר נפגעו ב- 40% או יותר מהמחזור הדו-חודשי שלהם.
  4. נוספה זכאות לעסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מיליון ש"ח אשר נפגעו ב- 60% או יותר מהמחזור הדו-חודשי שלהם.
  5. נוספה זכאות לעסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מיליון ש"ח אשר נפגעו ב- 80% או יותר מהמחזור הדו-חודשי שלהם.

 

איחוד עוסקים – הרחבת המחזורים תיתן מענה לעסקים המדווחים באיחוד עוסקים אשר עד כה לא קיבלו מענה ואשר מחזורם עומד על עד 400 מיליון ש"ח.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

עופר עזרא 050-7781212 [email protected]

רפי אוזנה 052-5330196   [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.