עמוד הביתחוזרים מקצועייםמתן שירות ברשות המסים - הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל - 26.7.20

חוזרים מקצועיים

מתן שירות ברשות המסים - הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל - 26.7.20

 

הרינו לעדכנכם כי רשות המסים הודיעה על הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל במשרדים השונים החל מהיום (26.7.20). לעיון במכתבו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, בנושא זה: לחצו כאן.
 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.