עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים והתפתחויות אחרונות בהודו - 23.7.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים והתפתחויות אחרונות בהודו - 23.7.20

 

מיסוי דיגיטלי 
בהמשך ל
חוזר משרדנו מס' 34/20 מיום 06 אפריל, 2020 בעניין הרחבת היקף תחולת המס הדיגיטלי בהודו (Equalization Levy) ביחס לעסקאות E-commerce, הרינו לעדכנכם על התפתחויות נוספות בהודו, כדלקמן:  

כפי שצוין בחוזר משרדנו הנזכר לעיל, ממשלת הודו אישרה לאחרונה הצעת חוק חדשה אשר הרחיבה את היקף תחולת המס הדיגיטלי ביחס לתושבים זרים אשר פועלים בהודו ומספקים "שירותים או מסחר אלקטרוניים", לפיה 'היטל השוואה' (Equalization Levy) בשיעור של 2% יוטל על תושבים זרים אשר מפעילים, מנהלים או שבבעלותם מתקן או פלטפורמה למכירה מקוונת של טובין או אספקת שירותים.

לאחרונה פורסם טופס מקוון לצורך תשלום ההיטל במסגרתו נדרש הנישום להזדהות באמצעות מספר זיהוי מקומי לצרכי מס.

לאור האמור לעיל, נראה כי אין בכוונת הממשלה לדחות את יישום החקיקה החדשה אשר נכנסה לתוקף ב- 1 באפריל 2020. עוד יודגש, בשים לב לכך שהתושב הזר נדרש להירשם בהודו לצרכי דיווח כאמור, כי המועד הראשון לפיו יש להפקיד סכום רבעוני בגין ההיטל הינו ה- 7 ביולי 2020, כאשר החשיפה לסנקציות בגין אי ציות צפויה לכלול ריבית בשיעור של 1% בגין כל חודש עד להסרת המחדל וכן קנס השווה למלוא סכום ההיטל. 

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים לכלל לקוחותינו להם פעילות דיגיטלית בהודו לבחון את השלכות שינוי החקיקה לעיל על פעילותם.

אכיפה באמצעות שימוש בכלים אנליטיים
במסגרת קמפיין לקידום ציות מרצון ביחס לשנת המס 2018-19, ממשלת הודו החלה להשתמש בכלים אנליטיים (על יסוד מידע שלוקט מדיווחי GST, ניכויים במקור וכו'), על מנת לזהות נישומים שאינם מצייתים או שקיימות ביחס אליהם אי התאמות מסוימות, וכחלק מהקמפיין מתוכננת להתבצע פנייה יזומה לנישומים אלה.

יחסי הודו-סין
לאחרונה משרד טכנולוגיות המידע בהודו החליט לחסום כ- 59 אפליקציות סיניות (כגון TikTok) לאור פעילות אשר פוגעת לכאורה בריבונותה של הודו ובמטרה להגן על ביטחון המדינה והסדר הציבורי. לפרטים נוספים, 
לחצו כאן. האמור צפוי להוות מנוף לכניסה של שחקנים חדשים להודו. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

ליאור הררי-ניצן | 03-6232748 | [email protected]
ירון כפרי | 03-5680957 | [email protected]
מוטי תגר | 073-3799509 | [email protected]
רם גרגיר | 03-6232506 | [email protected]
דפנה ליבר | 03-6232579 | [email protected]
אלכס סינגר | 03-5687427 | [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.