עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיי הבתולה הבריטיים (BVI) – עלתה לאוויר המערכת הממוחשבת לדיווח על עמידה בדרישות המהות הכלכלית - 20.7.20

חוזרים מקצועיים

איי הבתולה הבריטיים (BVI) – עלתה לאוויר המערכת הממוחשבת לדיווח על עמידה בדרישות המהות הכלכלית - 20.7.20

 

בהתאם להודעה של רשויות המס באיי הבתולה הבריטיים, המערכת הממוחשבת, דרכה ניתן להעלות דיווחים בהתאם להוראות החוק למהות כלכלית, עלתה לאוויר בחודש יוני 2020.

כפי שצוין בחוזר משרדנו מיום 31.10.19, כל חברה או שותפות שהתאגדו ב- BVI חייבות בדיווח והצהרה על עמידה בדרישות המהות הכלכלית בהתאם לחוק.

עבור חברות ושותפויות שהתאגדו ב- BVI לפני ה- 1.1.2019, המועד האחרון שבו ניתן להעלות את ההצהרה הינו ה- 31.12.2020**.

חשוב לציין כי, נכון למועד זה רק מייצגים רשמיים (Registered Agents) יכולים להיכנס למערכת הממוחשבת וההצהרות יוכנו על ידי המייצגים בשם הישויות הרלוונטיות.

המועדים להגשת ההצהרות הולכים וקרבים וחברה או שותפות תושבת BVI שלא תעמוד בחובת הדיווח עשויה להיות כפופה לקנסות בסכומים מהותיים (בין 20 אלף עד ל-75 אלף דולר לכל ישות, ואף לתקופת מעצר של עד שנתיים עבור אי דיווח. וכן, קנסות שבין 5,000 עד ל-400,000 דולר, ואפשרות למחיקה של הישות מרישום, במקרים של אי עמידה בכללי המהות הכלכלית).

לאור המורכבות והרגישות של חוקי המהות הכלכלית באיי הבתולה, ועל מנת להימנע מקנסות וסנקציות פליליות אחרות, אנו ממליצים לבצע סקירה נרחבת של המידע טרם הדיווח במערכת הממוחשבת. EY כפירמה גלובלית, עובדת באופן ישיר מול הרשויות ב-BVI על יישום החוקים החדשים ובעלת ניסיון והבנה נרחבים של החוק. אנו נשמח לסייע בסקירת המידע שאספתם בטרם דיווחו במערכת ולוודא שהמידע שלם ועומד בדרישות החוק.

(**) חברות ושותפויות שהתאגדו ב-BVI  לאחר ה- 1.1.2019 נדרשות להעלות הצהרה תוך חצי שנה מתום שנת הכספים שלהן אשר נמשכת שנה מיום הקמתן לצרכי החקיקה ב- BVI. יש לבחון פרטנית חברות תושבות BVI שהוקמו לאחר ה- 1.1.2019 ושתאריך הדיווח שלהן כבר חלף, לאור העובדה שמערכת הדיווח עלתה לאוויר באיחור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ליאור הררי-ניצן | 03-6232748 | [email protected]
ירון כפרי | 03-5680957 | [email protected]
מוטי תגר | 073-3799509 | [email protected]
רם גרגיר | 03-6232506 | [email protected]
דפנה ליבר | 03-6232579 | [email protected]
אלכס סינגר | 03-5687427 | [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.