עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלה בניהול ספרים באשר לשימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים - 14.1.20

חוזרים מקצועיים

הקלה בניהול ספרים באשר לשימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים - 14.1.20

 

לקהל לקוחותינו שלום,
 
אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לחוזר מ"ה שפורסם היום בעניין אפשרות פניה לפקיד השומה לקבלת הקלה בניהול ספרים, במקרים בהם חברות משתמשות במערכות דיגיטליות לניהול החזר הוצאות עובדים.

במקרים אלה ובכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, ניתן לפנות ולקבל הקלה לפיה אין צורך לשמור קבלות פיזיות ומבחינת הוראות ניהול ספרים סריקת הקבלה תשמש אסמכתא קבילה.
 
חשוב לציין כי החוזר מתאר קריטריונים לפיהם תינתן ההקלה ויש לבחון כל מקרה לגופו.
 
נשמח לסייע לחברות המעוניינות בקבלת ההקלה ולעזור בהגשת הפניות, וזאת בהמשך לניסיוננו בהקלות קודמות שניתנו במסגרת תוכנית פיילוט שבוצעה ברשות המסים בעניין זה.

 

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות למשרדנו:
טלי בן צדוק [email protected]  03-6232714
תמר כהן
[email protected]   03-5680935
רפי אוזנה
[email protected]  03-5681065


 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.