עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 9.1.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה - 9.1.20

 

עדכון דרישת הסף לשכר מומחה זר בבקשות לאשרת עבודה ב'1 לשנה ואשרת עבודה ב'1 מטעם חברת הייטק

קריטריון השכר עבור מומחים זרים עודכן כלהלן:

כפל השכר הממוצע במשק הישראלי (המפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי) נכון לינואר 2020 הינו שכר בסיסי ברוטו (לפני תוספות ושעות נוספות) בסך של 20,856 ש"ח לחודש (אשתקד 20,278 ש"ח).

קריטריון השכר נוגע למומחים זרים העובדים בישראל לתקופה שמעל לשלושה חודשים או המועסקים על ידי חברה שהוכרה כחברת הייטק על ידי רשות החדשנות.

באחריות המעסיק לוודא כי המומחה הזר המועסק על ידו משתכר בהתאם לקריטריון שכר מומחים האמור.

לתקופה של עד שלושה חודשים, מחויב המעסיק בתשלום שכר מינימום, אשר נותר ללא שינוי לשנת 2020, ועומד על 5,300 ש"ח.

בכל שאלה בנוגע לחישוב השכר הבסיסי ברוטו למטרות הגירה, ניתן להתייעץ עם יועץ הגירה מטעם EY.

 

עדכון אגרות ממשלה לשנת 2020

אגרות ממשלה לאשרת עבודה לשנה עודכנו לסך כולל של 11,210 ש"ח, כלהלן:

שלב 1 - היתר העסקה: 1,210 ש"ח (אשתקד 1,190 ש"ח)

שלב 2 - רישיון עבודה: 9,825 ש"ח (אשתקד 9,795 ש"ח)

שלב 3 - אשרת כניסות רב פעמית: 175 ש"ח (ללא שינוי)

אשרת בני משפחה נלווים: 265 ש"ח (ללא שינוי)

 

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בייעוץ הגירה, הכנה והגשת בקשות עבודה לחברות. למידע נוסף יש לפנות ל:

חגית קורין-פרנקל            [email protected]           03-6232733

הילה עוזר                      [email protected]                03-5687469

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.